Datum:
14 oktober
Tid:
09.30 - 14.15
Plats:
Digitalt möte via StarLeaf

OBS! Anmälan är nu stängd.

Innehåll

En dag för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, diskussion och samverkan.

Förberedelser

Under passet om Covid -19 och hälsoskyddstillsyn kommer vi att ha en diskussion i helgrupp. Vi ser gärna att ni bidrar med några exempel på hur det har sett ut i ert län; vad är kommunernas erfarenheter och hur de har arbetat?

Under eftermiddagens gruppdiskussion kommer vi att vara indelade i mindre grupper och diskutera den nationella tillsynsstrategin och plan för tillsynsvägledning 2022–2024. Vi skulle vilja att ni förbereder er genom att fråga kommunerna vilka tre områden de ser störst behov av gällande tillsynsvägledning.

Målgrupp

Hälsoskyddsträffen riktar sig till de som arbetar regionalt med hälsoskyddsfrågor inom läns­styrelserna och de regionala miljösamverkans­projekten.

Kostnad

Mötet är kostnadsfritt.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan. Vi vill ha din anmälan senast 5 oktober.
Mötet är digitalt och vi kommer närmare mötet att skicka ut den länk ni använder för att delta.

Testmöte

Den 7 oktober mellan kl 09.30-10.00 finns möjlighet att testa plattformen StarLeaf. Vi uppskattar om så många som möjligt deltar så vi vet att tekniken fungerar för alla till mötet den 14 oktober. Länk till testmötet skickas ut dagen innan.

Programinnehåll

Detaljerat program skickas ut till de anmälda närmare mötet.

 • Aktuellt från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten
 • Bassängbad
  Nya allmänna råd och ny vägledning.
 • Folkhälsomyndigheten, Covid-19 och hälsoskyddstillsyn
  Gemensam diskussion om kommunernas erfarenheter. (Förberedelser enligt ovan.)
 • Förändringar i miljöbalkstillsynen
  Regeringsuppdrag om effektiv och enhetlig tillsyn, ändringar i miljöbalken och tillhörande förordning, nationell tillsynsstrategi.
 • Gruppdiskussioner
  (Förberedelser enligt ovan.)

Kontakt

Frågor om träffen
Sandra Lagerkvist

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning