Datum:
18 november
Tid:
09.00 - 12.00
Plats:
Digitalt event

Socialminister Lena Hallengren inleder webbinariet med "ANDT-strategin - vad har vi lärt oss och vad ser vi framför oss?" Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson redogör kort för ANDT-strategin vad gäller resultat och kommande behov.

Seminarierna kommer bland annat att handla om:

  • Hälsoekonomiska konsekvenser relaterade till användning av anabola steroider i Sverige.
  • Regional satsning för att höja kunskapsnivån av negativa effekter av cannabis.
  • Cykling under alkoholpåverkan.
  • Tidiga insatser för unga – betydelsen av god samverkan.
  • Samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk, beroende och psykiatrisk diagnos eller annat närliggande tillstånd.

Läs mer om programmet på drogFOKUS webbplats.

Om drogFOKUS

drogFOKUS är den största nationella konferensen inom ANDT-området och arrangeras vartannat år. Syftet med drogFOKUS är att presentera det senaste inom kunskapsbaserat hälsofrämjande och förebyggande arbete, vård, stöd och behandling samt tillgänglighetsbegränsning och brottsbekämpning.
drogFOKUS arrangeras av en arrangörsgrupp där ett flertal myndigheter och organisationer inom ANDT-området ingår.

Målgrupp

Konferensen riktar sig huvudsakligen till:

  • yrkesverksamma inom hälsofrämjande och förebyggande arbete, vård och behandling samt personal inom rättsväsendet
  • beslutsfattare
  • personer i ideell sektor med engagemang inom förebyggande och hälsofrämjande frågor

Deltagande

Delta via drogFOKUS webbplats. Seminariet är gratis, och du behöver inte anmäla dig.