I Socialstyrelsens författning (SOSFS 2008:17), vilken reglerar innehållet i ST-utbildningen, preciseras att den blivande specialisten bland annat ska ha kunskaper om mer ovanliga mikrobiologiska analyser som endast utförs vid referenslaboratorium samt behärska principer för regionalt och nationellt smittskyddsarbete. För att facilitera inhämtandet av dessa kunskaper erbjuder Folkhälsomyndigheten en fyra veckor lång sidoutbildning.

Socialstyrelsen: Föreskrifter och allmänna råd om läkares specialisttjänstgöring

Om utbildningen

Utbildningens längd är fyra veckor, och genomförs under hösten. För att kunna erbjuda ett så omfattande och innehållsrikt program som möjligt koordineras utbildningen så att 8 st ST-läkare genomgår sin sidoutbildning parallellt. I utbildningen ingår även ett fördjupningsarbete.

Under tiden för placeringen på Folkhälsomyndigheten är det hemmakliniken som bekostar lönemedel.

Ansökan

Är du ST-läkare och intresserad av dessa utbildningsplatser ska du ansöka om plats via nedanstående länkar, men för att din ansökan ska vara komplett behöver du även skicka in:

  • Intyg om pågående ST-utbildning
  • Meritförteckning med tidigare tjänsteställen
  • Fördjupningsarbeten, kurser och eventuella publikationer.

Dessa dokument skickas till: Marika Sjöbeck (e-post)

eller via post:
Folkhälsomyndigheten
att. Marika Sjöbeck
171 82 Solna

Sista ansökningsdag

Placering under hösten 2020 – Inställd på grund av den rådande pandemin. Kursen erbjuds nu digitalt våren 2021 till de som var antagna till höstens inställda kurs.

För placering under hösten 2021
Vi vet ännu inte om kursen kommer att hållas på plats eller digitalt. Om det blir kurs på plats gäller veckorna 42-43 och 45-46. Om det blir en digital kurs förläggs kursen på halva dagar veckorna 41-43 och 45-47.

Intresseanmälan till kursen under hösten 2021

Formuläret för intresseanmälan stängs 31 mars.

Antagningsbesked

Besked om antagen placering meddelas senast 31 maj.

Folkhälsomyndighetens roll

Folkhälsomyndigheten har ett övergripande ansvar för hälsofrågor på nationell nivå. En av myndighetens uppgifter är att bevaka det epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland människor och främja skyddet mot sådana sjukdomar. På myndigheten bedrivs epidemiologisk övervakning, analys och utvärdering, forskning och metodutveckling, kvalitetsstöd, biomedicin och omfattande information och utbildningsinsatser.

Utöver detta utförs så kallad ”speciell diagnostik”. Denna diagnostik är sådan som regelmässigt inte utförs av andra svenska laboratorier på grund av högrisk för laboratoriesmitta eller för att sjukdomen är så sällsynt att ett enskilt laboratorium inte kan upprätthålla kompetens inom området.