Datum:
20 januari
Tid:
09.00 - 12.00
Plats:
Digitalt event

I likhet med klimatkrisen drabbar covid-19-pandemin världens alla länder. Krisen har drabbat de mest utsatta hårdast och innebär utmaningar för uppfyllandet av Agenda 2030 och de globala målen.

  • Vilka långsiktiga konsekvenser får covid-19-pandemin för Sverige och världen?
  • Hur ställer vi om mot ett hållbart och motståndskraftigt samhälle?

Sverige har liksom andra länder drabbats hårt av smittspridningen av covid-19 men står relativt starkt rustat att hantera de sociala och ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Trots detta slår pandemin hårt i Sverige med bland annat ökad arbetslöshet, uppskjuten vård och social isolering.

Covid-19-pandemin har gett oss ökad insikt om att en god och jämlik hälsa i befolkningen är viktig för samhällets motståndskraft vid kriser.

Pandemin har också gett oss nya erfarenheter och bidragit till lösningar, innovationer och partnerskap som vi kan bära med oss in i framtiden. Erfarenheter som kan ligga till grund för den nödvändiga omställningen mot ett hållbart och motståndskraftigt samhälle.

Innehåll

Frågeställningar som vi lyfter i tre olika panelsamtal:

  • Vilka långsiktiga konsekvenser får covid-19-pandemin för Sverige och världen?
  • Vilka är konsekvenserna för den jämlika hälsan?
  • På vilket sätt har tilliten till varandra och samhället påverkats?
  • Vilka lärdomar från pågående kris behöver vi ta med oss i det fortsatta arbetet
  • Vilken omställning av samhället är det vi vill ska bli verklighet?
  • Kan jämlik hälsa vara motor för omställningen?

Målgrupp

Beslutsfattare eller har annan ledande funktion för frågor som rör social hållbarhet i offentlig sektor, civilsamhällets organisationer eller näringslivet.

Kostnad

1 200 kr exkl. moms.

Program och anmäl

Program och anmälan finns på motesplatssocialhallbarhet.se

Kontakt

Mona Lakso, Folkhälsomyndigheten