Datum:
2 mars
Tid:
15.00 - 16.30
Plats:
Digitalt

Program

Fokus kommer att ligga på:

  • Vaccinerna – hur de godkänns, skyddseffekt, säkerhet/biverkningar, vaccinteknologier, kommande vacciner.
  • Vaccination – prioriterade grupper fas 1-4 och fördjupad vägledning (t ex om allergier, ammande och gravida, immunsupprimerade, 65 år och äldre, dosintervall).
  • Invånarperspektiv – stöd för att bemöta frågor och eventuell oro.

Medverkande

  • Charlotta Bergquist, vaccinsamordnare, Läkemedelsverket
  • Ulla Wändel Liminga, ämnesområdesansvarig läkemedelssäkerhet, Läkemedelsverket
  • Sören Andersson, chef för enheten för vaccinationsprogram, Folkhälsomyndigheten
  • Bernice Aronsson, utredare, enheten för vaccinationsprogram, Folkhälsomyndigheten

Målgrupp

Personal inom hälso- och sjukvården som arbetar med att ordinera vaccin mot covid-19.

Arrangör

Webbinariet anordnas inom ramen för Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård i samverkan mellan Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Mer information och anmälan via länken nedan.