Datum:
21 april
Tid:
13.00 - 15.30
Plats:
Digital konferens

Innehåll

Seminariet kommer ge en utblick i världen och i Sverige samt hur vi tar oss an utmaningarna. Eftermiddagen blandas av föreläsningar, panelsamtal och workshops.

Program

Programmet är preliminärt och vissa förändringar kan komma att göras.

 • Sveriges genomförande av Agenda 2030
  Per Bolund, miljö- och klimatminister samt vice statsminister
 • Pandemins påverkan på de globala hållbarhetsmålen internationellt
  Carin Jämtin, generaldirektör Sida
  Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten
  Joakim Stymne, generaldirektör SCB
 • "Lämna ingen utanför"
  Sara Frankl, Agenda 2030-sakkunnig SCB
 • Agenda 2030 som hävstång för återuppbyggnad
  Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030, inleder och avslutar. Inkluderar även gruppdiskussioner.
 • Summering och framåtblick
  Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten
 • Filosofiska reflektioner
 • Jonna Bornemark, professor i filosofi Södertörns Högskola

Målgrupp

Konferensen är öppen för generaldirektör samt en ytterligare tjänsteperson.

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Anmäl dig via formuläret nedan senast 16 april kl. 16.00.

Kontakt

Frågor om programmet
GD-ForumAgenda2030@folkhalsomyndigheten.se

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning