Datum:
5 maj
Tid:
13.00 - 15.30
Plats:
Digitalt

Innehåll

Covid-19-pandemin och samhällets smittskyddsåtgärder har förändrat förutsättningarna för folkhälsan och folkhälsoarbetet.

Förutom de direkta konsekvenserna på sjukdom och dödlighet i covid-19 påverkas hälsan indirekt. Konsekvenserna på folkhälsan och på jämlikheten i hälsa kan kvarstå i många år efter att smittspridningen har kommit under kontroll.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och analyserar konsekvenserna av pandemin ur ett brett folkhälsoperspektiv. På det här webbinariet presenteras och diskuteras resultaten från rapporten "Hur har folkhälsan påverkats av covid-19-pandemin? Samlad bedömning utifrån svensk empiri och internationell forskning under 2020" som publiceras 15 april.

 • Introducerar arbetet och ger en övergripande bild
  Anna Månsdotter, enhetschef
 • Vad visar den internationella forskningen?
  Grethe Fochsen, utredare
 • Hur ser påverkan ut utifrån folkhälsans åtta målområden?
  Petra Löfstedt, utredare
 • Hälsan i Sverige under pandemin
  Hillevi Busch, utredare
 • Upplevelser och erfarenheter i vissa grupper
  Eva Linghede, utredare
 • Konsekvenser på det lokala och regionala folkhälsoarbetet
  Karin Guldbrandsson, utredare
 • Samlad bedömning av pandemins konsekvenser för folkhälsan
  Anna Bessö, avdelningschef

Målgrupp

Verksamma inom folkhälsoområdet på kommuner, länsstyrelser, regioner, ideella organisationer och inom staten, samt forskare på universitet och högskolor.

Att delta

Ingen anmälan behövs. Webbinariet hålls via YouTube och är utan kostnad.
Länk till webbinariet.

För att kunna ställa frågor under webbinariet behöver du installera appen "Folkhälsomyndigheten konferens" i din mobiltelefon.

Webbinariet spelas in och kommer att kunna ses textat på vår webbplats i slutet av maj.

Kontakt

Frågor om programmet
Linda Brännström