Datum:
19 maj
Tid:
09.00 - 15.15
Plats:
Digitalt event

Dagen arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Stramanätverket och Nationella Strama med flera bidrag från lokala Stramagrupper.

Innehåll

Program:

 • Norges arbete mot AMR
 • Kraftigt minskad förskrivning av antibiotika – risk för underbehandling?
 • Fika och mingel via länk
 • Nya I-definitionen: vad är normaldos och högdos?
 • Nyheter om rinosinuit: Från workshop med Läkemedelsverket
 • PrimärvårdsKvalitet – stöd till implementering
 • Antibiotikasmart Sverige – Hur får vi människor att vilja avstå onödig antibiotikaanvändning

Lunch (mingel via länk 12.30-13.00 för de som vill)

 • Block: Exempel på lokalt Stramaarbete
  • VRI-smart
  • Stramafokus i alla led på SÄBO
  • Ordinationsmallar för antibiotika i journalen
  • Antibiotikavarningar i journalen en patientsäkerhetsrisk?
 • Uppdateringar kring Strama-appen

Fika och mingel via länk

 • Förskrivning och Strama-arbete på barnkliniker
 • Nationell arbetsgrupp vårdhygien-våra närmaste planer

Målgrupp

Vi vänder oss till alla inom sjukvården som arbetar med eller är intresserade av arbetet mot antibiotikaresistens.

Kostnad

Stramadagen är utan kostnad.

Kontakt

Frågor om programmet
Thomas Tängden, Nationella Strama
Anna-Lena Fastén, Stramanätverket
Johan Struwe, Folkhälsomyndigheten

Frågor om anmälan
Alex Weman, Strama Stockholm

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan. Sista anmälningsdag är 10 maj.

Arrangörer: