Datum:
27 maj
Tid:
13.00 - 16.30
Plats:
Digital konferens

Innehåll

Covid-19-pandemin har drabbat oss på ett genomgripande sätt. Samtidigt har den fört oss samman, utmanat våra invanda mönster och tvingat oss att agera snabbt för att dämpa negativa hälsokonsekvenser på både kort och lång sikt.

Allt fler har blivit medvetna om behovet av hälsofrämjande och förebyggande arbete.

  • Hur blir våra gemensamma erfarenheter en drivkraft som skyndar på omställningen mot ett hållbart och motståndskraftigt samhälle?
  • Hur tar vi tillsammans stegen från strategi till praktisk handling för en god och jämlik hälsa?

På konferensen presenterar Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med Folkhälsomyndigheten konsekvenserna av covid-19-pandemin för folkhälsan och vad vi kan ta med oss in i framtiden.

I interaktiva digitala möten presenteras och diskuteras stödstrukturen för det statliga folkhälsoarbetet. Du får också ta del av lokala och regionala exempel där omställning i samverkan mellan kommuner, regioner och andra samhällsaktörer redan gör skillnad.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som är beslutsfattare eller har andra strategiska funktioner i ett arbete för en god och jämlik hälsa.

Kontakt

Frågor om programmet
Mona Lakso

Program och anmälan

Läs mer om program och anmälan.