Datum:
17 november
Tid:
09.30 - 15.30
Plats:
Digitalt möte via Zoom

Innehåll

På onsdagen den 17 november är det dags för det årliga mötet Nationellt Antibiotikaforum.

I årets upplaga blickar vi ut över våra gränser och fokuserar på det internationella arbetet som utförs på olika nivåer, både globalt och i Sverige. Vi kommer belysa exempel på hur vi i Sverige arbetar med att sprida våra erfarenheter och kunskap till andra länder.

Vi ställer oss också frågan vad vi kan lära från andra länder. Vilka för- och nackdelar finns det med olika typer av projekt och arbetssätt och hur tar man tillvara på erfarenheterna i de mottagande länderna? Vad ser vi för utmaningar i framtiden och vad saknas idag?

Axplock ur programmet

  • Perspektiv från FN:s livsmedels-och jordbruksorganisation FAO
  • Utbytesprojekt om vårdhygien med Indien
  • Vardagsperspektiv på konsekvenser av AMR från Läkare utan gränser
  • Medverkan från utredningen om Sveriges arbete för ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt
  • Internationell miljöövervakning - EMBARK

Dagen kommer även att bjuda på erfarenhetsutbyte, paneldiskussion, gruppdiskussioner för deltagarna och en möjlighet till digital fika med föreläsarna.

Vi hoppas kunna inspirera till fler internationella insatser av hög kvalitet och även samla ihop inspel kring vad som bör prioriteras högst i arbetet framåt.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med att motverka antibiotikaresistens, smittspridning och vårdrelaterade infektioner eller har intresse i dessa frågor.

Kostnad

Digitalt möte, kostnadsfritt.

Anmälan

Anmälan görs på Jordbruksverkets webbplats, se länk längst ned på denna sida.

Frågor om programmet
Jonas Fuks