Datum:
2 mars
Tid:
10.00 - 12.00
Plats:
Digitalt

Innehåll

Välkommen till ett informationsmöte om Folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag att ta fram en nationell handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR.

Under mötet kommer myndigheten presentera regeringsuppdraget och den planerade samrådsprocessen.

Målgrupp

Alla intressenter inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR.

Kostnad

Digital konferens, deltagande är utan kostnad.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan. Du kan anmäla dig ända fram till att mötet börjar.

Kontakt

Frågor om programmet
Arbetsgruppen för SRHR

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning