Datum:
30 mars
Tid:
11.00 - 11.45
Plats:
Digitalt

Den vardagsnära naturen är viktig för folkhälsan genom att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet, rekreation, vila och återhämtning samt ökad naturförståelse. Grönska och grönområden behövs i alla miljöer, men är särskilt viktiga i anslutning till boendemiljöer och vid förskolor och skolor. Närhet är en förutsättning för att regelbundet kunna besöka naturområden.

Bild från Johnér.

Innehåll

På webbinariumet presenteras det nya stödmaterialet "Tillgång till vardagsnära natur är bra för folkhälsan" och hur det kan användas.

Materialet innehåller kunskap och statistik, beskriver konsekvenserna av brist på vardagsnära natur och förslag ges på hur exempelvis kommuner kan skapa förutsättningar för och tillgång till vardagsnära natur.

Utgångspunkten är sex områden:

  • Folkhälsan behöver bli mer jämlik
  • Alla behöver närhet till natur
  • Vardagsskogen behöver vara attraktiv
  • Barn behöver kontakt med naturen
  • Barn behöver gröna skolgårdar
  • Vardagsnära natur bidrar till social gemenskap

Målet med stödmaterialet är att öka kunskapen och förståelsen för vikten av tillgång till vardagsnära natur och hur den vardagsnära naturen kan bidra till en god och jämlik hälsa och en hållbar samhällsutveckling.

Myndigheter i samverkan

Materialet har tagits fram i ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna i Västerbotten, Uppsala och Skåne.

Samarbetet initierades under Friluftslivets år 2021 och stödmaterialet har kopplingar till flera av de friluftspolitiska målen, bland annat Tillgänglig natur för alla, Tillgång till natur för friluftsliv, Attraktiv tätortsnära natur och Friluftsliv för god folkhälsa.

Medverkande

På webbinariumet medverkar de myndigheter som tagit fram stödmaterialet samt representanter från kommunal och regional nivå samt friluftsorganisation.

Moderator: Sanna Ameln från Svenskt Friluftsliv.

Tre ytterligare webbinarier som planeras under våren-hösten 2022

Tre ytterligare webbinarier med tematiska fördjupningar är planerade:

  1. Folkhälsa, vikten av närhet till natur och naturens bidrag till social gemenskap (prel. maj).
  2. Attraktiv vardagsnära skog (prel. september).
  3. Barn behöver det gröna – i skolan och på fritiden (prel. oktober).

Målgrupp

Webbinariumet riktar sig till dig som arbetar på kommunal eller regional nivå med frågor som rör tillgång, tillgänglighet och kvaliteten i vardagsnära naturområden och till alla andra som är intresserade av hur vardagsnära natur kan bidra till en god och jämlik hälsa.

Kostnad

Webbinariet hålls digitalt och är kostnadsfritt.

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Anmäl dig via formuläret nedan, senast kl. 13.00 måndag 28 mars.
Länk till webbinariet skickas ut när sista anmälningsdag har varit.

Webbinariet kommer att filmas och finnas tillgänglig att se i efterhand.

Kontakt

Frågor om webbinariumet
Elisabet Olofsson, Folkhälsomyndigheten

Åsa Blomster, Naturvårdsverket 

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning