Datum:
12 maj
Tid:
14.00 - 15.30
Plats:
Digitalt

Den vardagsnära naturen är viktig för folkhälsan genom att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet, rekreation, vila och återhämtning samt ökad naturförståelse.

Innehåll

Webbinariet handlar om folkhälsa och dess koppling till vardagsnära natur med fokus på vikten av närhet till naturen samt naturens bidrag till social gemenskap.

Under våren har Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelserna lanserat ett stödmaterial; "Tillgång till vardagsnära natur är bra för folkhälsan" som innehåller kunskap, statistik, argument och förslag till åtgärder för att kommunerna lättare ska kunna skapa förutsättningar och tillgång till vardagsnära natur för att bidra till en god och jämlik hälsa.

Under webbinariet fördjupar vi oss lite mer i några av stödmaterialets delar:

  • Hälsan behöver bli mer jämlik
  • Alla behöver närhet till natur
  • Vardagsnära natur bidrar till social gemenskap

Program

Riktlinjer för en hälsofrämjande grönstruktur
Patrik Grahn, professor i landskapsarkitektur, SLU

Exemplet planprogrammet Nördfjärden, Piteå kommun
Anna Stamblewski, samhällsutvecklare social hållbarhet Piteå kommun

Naturen bidrar till social gemenskap. Träffpunkt för äldre i Uppsala flyttade ut i naturen.
Eva Arnemo och Sara Beckman, folkhälsa och tillgänglighet på Upplandsstiftelsen

Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer och stöd för utevistelse, en del i det hälsofrämjande arbetet för ett aktivt åldrande.
Magnus Zingmark, FoU-ansvarig Östersunds kommun, biträdande forskare, Lunds universitet

Introduktion: folkhälsa och jämlik hälsa
Elisabet Olofsson, utredare, Folkhälsomyndigheten

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till dig som arbetar på kommunal eller regional nivå med frågor som rör tillgång, tillgänglighet och kvaliteten i vardagsnära naturområden och till alla andra som är intresserade av hur vardagsnära natur kan bidra till en god och jämlik hälsa.

Kostnad

Digital konferens, deltagande är utan kostnad.

Anmälan

Anmälan är nu stängd.
Anmäl dig via formuläret nedan, senast tisdag 10 maj.
Länk till webbinariet skickas till anmälda deltagare den 11 maj.

Webbinariet spelas in och kan ses i efterhand.

Kontakt

Frågor om programmet
Elisabet Olofsson, Folkhälsomyndigheten
elisabet.olofsson@folkhalsomyndigheten.se

Åsa Blomster,Naturvårdsverket
asa.blomster@naturvardsverket.se 

Frågor om anmälan
konferens@folkhalsomyndigheten.se

Kommande webbinarier i samma serie:

  • Attraktiv vardagsnära skog (29 augusti).
  • Barn behöver det gröna – i skolan och på fritiden (29 september).