Datum:
8 september
Tid:
13.00 - 16.30
Plats:
Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 18. Seminariet sänds även digitalt.
Ort:
Solna

Arrangörer är Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och NASP, tillsammans med SPES, Mind, SPIV och Suicide Zero.

Innehåll

Ett självmord drabbar många människor kring den som avlidit och kan leda till både sämre psykisk hälsa och högre suicidrisk hos närstående. Stöd till de efterlevande är därför en viktig del av det suicidpreventiva arbetet. Under seminariet berör vi bland annat:

 • Hur kan samhället utveckla stödet till efterlevande efter suicid?
 • Hur kan behovet av stöd skilja sig i olika grupper?
 • Vad är postvention?
 • Exempel på arbetssätt för efterlevandestöd.
 • Sätt att stödja läkningsprocessen hos sörjande

Program

13.00 Inledning

 • Min erfarenhet av att vara efterlevande
  Filip Svanlund, egenerfaren
 • Utvecklingen av suicid, hur ser det ut idag?
  Gergö Hadlaczky, forskare och enhetschef, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, NASP
 • Akut omhändertagande av efterlevande i Region Örebro län
  Lise Bergman Nordgren, Fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, Bitr Områdeschef Psykiatri, Region Örebro län
 • Tröst är mångfasetterat, det enkla är svårt
  – en reflektion kring vad som kan ge tröst i kris och sorg
  Annelie Liljegren, Överläkare, docent Inst.för Onkologi och Patologi KI

14.00-14.30 Paus med fika

 • Att prata med barn om närståendes självmord
  Lena Liedholm, Leg psykolog, Barntraumateamet i Norrköping
 • Bris stödhelger – en hälsofrämjande och suicidpreventiv intervention för suicidefterlevande barn och föräldrar
  Catarina Nylund, socionom, Stöd och utbildning, Bris
 • Initialt stöd till efterlevande vid suicid – erfarenheter av att möta och stödja efterlevande
  Christina Nilsson, specialistsjuksköterska, ambulanssjukvården Region Örebro län, doktorand Örebro universitet

15.25-15.30 Kort paus

 • Stöd till efterlevande efter suicid – postvention och SPES erfarenhet och observationer
  Björn Eklund, kommunikatör, Riksförbundet för Suicidprevention och efterlevandestöd, SPES
 • Stöd i samverkan med civilsamhället – Navigare
  Lotta Jensen, Styrelseledamot och utbildare, SPIV Kunskap räddar liv
 • Ett stödmaterial för efterlevande
  Ullakarin Nyberg, överläkare i psykiatri och suicidforskare
 • Panelsamtal
  Deltagare:
  • Filip och Leif Svanlund, egenerfarna, SPES
  • Rickard Bracken, generalsekreterare, Suicide Zero
  • Lise Bergman Nordgren, Region Örebro
  • Ingrid Svensson, Sektionsledare Akutpsykiatriska mottagningen och Regional suicidpreventionssamordnare, Region Kronoberg
  • Björn Tingberg, sjuksköterska, psykoterapeut och studierektor på Ericastiftelsen
 • Avslutande ord
  Gergö Hadlaczky, forskare och enhetschef, NASP, Jenny Telander, Bitr enhetschef, Folkhälsomyndigheten, Kirsi Laitinen Kennebäck, Utredare och projektledare, Socialstyrelsen.

Moderator: Kattis Ahlström

Målgrupp

Det här seminariet vänder sig till alla som vill veta mer om suicidprevention, och specifikt om efterlevandestöd. Programmet är särskilt lämpligt för alla som i sitt professionella eller ideella arbete kommer i kontakt med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention.

Seminariet riktar sig också till verksamheter och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder och erbjuda stöd till anhöriga. Även politiker, företagsledare, privata arbetsgivare och andra med intresse för suicidprevention välkomnas att delta!

Kostnad

Konferensen är kostnadsfri. Anmälan är bindande men inte personlig och kan överlåtas.

Då konferensen har begränsat antal platser och vi vill fördela antalet deltagare över organisationer, förbehåller vi oss rätten att begränsa antalet deltagare per organisation.

Anmälan att delta på plats

Anmälan är nu stängd!

OBS! Begränsat antal platser! Anmälan är öppen som längst till 1 september, men kan stänga innan dess om konferensen blir fullbokad.

Att delta digitalt

Anmälan är nu stängd. (Sista anmälningsdag torsdag 1 september.)

Kontakt

suicidprevention@folkhalsomyndigheten.se