Datum:
31 oktober
Tid:
13.00 - 16.15
Plats:
Digitalt (via Teams)

Innehåll

Antibiotikaresistens är ett växande hot mot både människors och djurs hälsa och orsakar minst en miljon dödsfall varje år i världen enligt en nyligen publicerad studie i The Lancet.

Vi behöver alla vara med och bidra till att minska resistensen. Därför är det viktigt att vi sprider kunskapen om hur resistens uppstår och hur det påverkar vår hälsa och miljö.

Biologi, naturkunskap och kemi är ämnen där det är naturligt att ta upp problemet och lära eleverna mer om detta. Vi hälsar dig som lärare välkommen att delta i vårt webbinarium om antibiotikaresistens.

Webbinariet hålls vid två tillfällen. Det andra tillfället är 1 november, kl. 13.00-16.15.

Från programmet

 • Antibiotikaläget i Sverige och världen
  – vad kan vi göra och vad gör vi?
 • Rädda antibiotikan med kunskap och handling
  Lärare från ett didaktiskt forskningsprojekt presenterar sitt undervisningsmaterial ”Rädda antibiotikan med kunskap och handling”.
 • Granskning av styrdokument och stödmaterial
  Presentation av granskning av grundskolans och gymnasieskolans styrdokument och stödmaterial med avseende på undervisning om antibiotika och antibiotikaresistens.
 • Antibiotikasmart® skola
  Vad är det och hur kan man delta?

Målgrupp

Lärare i biologi, naturkunskap och kemi, alla årskurser.

Kostnad

Webbinariet är kostnadsfritt och arrangeras av Strama Stockholm i samarbete med Antibiotikasmart® Sverige.

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Arrangörer

Webbinariet arrangeras av Strama Stockholm i samarbete med Antibiotikasmart® Sverige.

Strama Stockholm är en enhet inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm vars uppgift är att verka för en hållbar användning av antibiotika.

Antibiotikasmart® Sverige är en Vinnova-finansierad innovationsmiljö där flera nationella aktörer, bl a Folkhälsomyndigheten, RISE, ReAct och Strama, arbetar tillsammans mot en gemensam vision att hela samhället ska vara med och bidra till att antibiotika fungerar, även i framtiden.

Kontakt

Har du frågor, mejla strama@regionstockholm.se
eller kontakta Helene Rödin, direkt: 08-123 143 31