Datum:
17 november
Tid:
09.30 - 16.00
Plats:
City Conference Centre – Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14
Ort:
Stockholm

Innehåll

Möte på plats, samt sändas digitalt men sändningen är utan någon interaktion. Meddela i anmälningsformuläret om du deltar på plats eller digitalt.

Fullständigt program kommer att skickas till anmälda deltagare närmare den 17 november.

Från programmet

 • Samverkansfunktionen 10 år – en tillbakablick!
 • Temaföreläsningar baserade på de sju delmålen i Sveriges strategi mot antibiotikaresistens, exempelvis:
  • Vad behöver man tänka på när man startar ett miljöövervakningsprogram
  • The creeping crisis of AMR
  • Rädda antibiotikan med kunskap och handling - ett utbildningsmaterial för högstadiet och gymnasiet
  • Ny lagstiftning om veterinärläkemedel – gör den skillnad för AMR?
 • Nulägesbeskrivning – vad är på gång internationellt och nationellt

Torget

Vi planerar att genomföra dagen som ett fysiskt möte och vi kommer även ha utställningsytan Torget i år igen.

Om ni vill ställa ut på Torget, kontakta oss redan nu till antibiotikasamverkan@folkhalsomyndigheten.se.

Målgrupp

Forumet riktar sig till personer och organisationer som arbetar med att motverka antibiotikaresistens, smittspridning och vårdrelaterade infektioner.

Kostnad

Deltagande samt måltider är utan kostnad.

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Anmälan är bindande men inte personlig. Vill ni överlåta en plats till annan person, kontakta antibiotikasamverkan@folkhalsomyndigheten.se

Kontakt

antibiotikasamverkan@folkhalsomyndigheten.se