Datum:
17 oktober
Tid:
10.00 - 12.00
Plats:
Digitalt

Innehåll

Under webbinariet presenterar vi den första delen av ett tolkningsstöd kring alkohollagens bestämmelser som Folkhälsomyndigheten arbetar med.

Stödet riktas till dig som arbetar inom alkoholområdet på kommunen. Folkhälsomyndigheten presenterar en ny vägledning kring alkohollagens bestämmelser – den första delen som omfattar mat och kök, lokal samt folköl.

Du får också ta del av introducerande filmer och fördjupande texter som tolkningsstödet består av.

Webbinariet genomförs digitalt och går att ses i efterhand till den 31 oktober.

Varför ett webbinarium om tolkningsstödet?

Syftet är att tillhandahålla ett nationellt tolkningsstöd till landets kommuner om alkohollagens relevanta bestämmelser.

Målet är en mer enhetlig tillämpning av alkohollagen.

Under webbinariet får du en närmare inblick i materialet och lär dig hur de webbaserade texterna kan bli ett samlat stöd för dig i arbetet med tillståndsprövning för alkoholservering.

Det finns tillfälle att ställa frågor.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till dig som arbetar inom alkoholområdet på en kommun men vi välkomnar även dig som arbetar inom alkoholområdet på en länsstyrelse.

Program

  • Välkommen
    Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndighetens generaldirektör
  • Vilken information kan du hitta i vägledningen om servering?
  • Vad innehåller de olika delarna i tolkningsstödet?
  • Hur kan tolkningsstödet hjälpa dig i dina bedömningar?
  • Summering och avslutning

Kostnad

Konferensen är kostnadsfri.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret längst ner på sidan, senast 14 oktober.

Om uppdraget

Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att ta fram en utbildningsinsats riktad till kommunerna i alkohollagens serveringsbestämmelser. I uppdraget ingår att informera om lagstiftning, förarbeten och rättspraxis. Grunden till uppdraget är Folkhälsomyndighetens vägledning; "Vägledning om servering – alkohollagen".

Kontakt

Annika Lindström 
annika.lindstrom@folkhalsomyndigheten.se