Datum:
1 januari - 30 juni

Innehåll

Varningssystem Narkotika (VSN) är ett nätverk med en tillhörande webbportal som ska underlätta informationsutbytet mellan myndigheter, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Genom att i webbportalen dela information om farliga substanser eller förändrat missbruksmönster ökar förutsättningarna att i ett tidigt skede upptäcka risker som kan leda till ökning av skador och dödsfall orsakade av narkotika.

Målgrupp

För att kunna ansluta till nätverket i VSN ska du vara verksam inom myndighet, region eller kommun och:

  • i din yrkesroll möta personer som använder narkotika eller
  • ha en strategisk/analytisk/utredande roll inom narkotikaområdet och
  • ha tillgång till eller behov av information som kan vara relevant i arbetet med att förebygga och motverka skador och dödsfall orsakade av narkotika

Övrig information

När du är ansluten till VSN kommer dina personuppgifter, namn och e-postadress, vara synliga i webbportalen för övriga medlemmar. Syftet med en sådan behandling är att möjliggöra samt underlätta information och kontakter mellan anslutna medlemmar och mellan Folkhälsomyndigheten och anslutna medlemmar.

(Fortsatt arbete med nationell implementering sker under förutsättning att Folkhälsomyndigheten beviljas erforderliga medel.)

Anmälan

Anmäl ditt intresse att ansluta till Varningssystem Narkotika genom att fylla i dina uppgifter i formuläret nedan.

Kontakt

Frågor om anmälan eller varningssystemet
Kontakta oss via mejl

Anmäl dig här

Mer om hur myndigheten hanterar dina personuppgifter.

OBS! Kontrollera att din e-post blir korrekt ifylld, bekräftelse skickas automatiskt till den adress du anger. Om du inte får bekräftelse, kontakta oss för kontroll att din anmälan gått fram.

Genom att skicka min anmälan förstår och godkänner jag att Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).(Obligatoriskt)

Om du inte kan godkänna Folkhälsomyndighetens hantering av personuppgifter kan vi tyvärr inte ta emot din anmälan.