Uppdaterad 1 november 2022

Bli antibiotikasmart region, vårdcentral eller sjukhus

Vi har hittills tagit fram kriterier för sjukhus och jobbar med kriterier för regionledning och primärvård. Kriterierna kommer sedan att testas av pilotverksamheter för att därefter utvärderas. Vi räknar med att kriterierna är klara att användas under 2023.

En ung flicka och en äldre man pratar med en läkare i en sjukhuskorridor

Vi kan alla vara med och påverka genom att göra rätt och genom att sprida kunskap. För dig som vårdpersonal finns det utbildningsmaterial om antibiotika och infektionsprevention. Det finns även material som kan användas i patientmötet.

Här nedan hittar du webbutbildningar som Strama Stockholm har tagit fram inom området Bli antibiotikasmart. De riktar sig till professionen:

På nationella Stramas webbplats finns länkar till flera utbildnings- och informationsfilmer riktade till sjukvårdspersonal inom primärvård, slutenvård och äldrevård.
Länk till filmerna (strama.se)

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Strama tagit fram informationsblad med råd och fakta om antibiotikaanvändning. De är tänkta att användas på vårdcentral som stöd i mötet mellan patient och vårdpersonal. Bladen finns på svenska, engelska, arabiska, finska, somaliska, spanska och sydkurdiska/sorani.

Informationsblad med råd och fakta om antibiotikaanvändning