Hälsa och bestämningsfaktorer i regioner

Är du intresserad av folkhälsans utveckling och viktiga bestämningsfaktorer i din region? På sidan Folkhälsans utveckling finns interaktiva webbsidor med resultat för respektive indikator uppdelat på region och län. I Folkhälsodata kan du skapa tabeller för egen bearbetning. Verktyget presenterar statistik över hälsans bestämningsfaktorer och hälsoutfall.

Faktablad om folkhälsan i kommuner

Vill du veta hur många som röker i din kommun? Vad är medellivslängden och hur har den utvecklats? I kommunfaktabladen presenteras statistik över folkhälsan och hur den har utvecklats över tid.

Statistik om psykisk hälsa i län och kommuner

Vill du följa utvecklingen av psykisk hälsa och suicid på läns- och kommunnivå? Folkhälsodata och FolkhälsoStudio är ett interaktivt verktyg som gör statistiken lättillgänglig. Du kan spara och skriva ut resultatet som ett faktablad eller använda det i en presentation.

Interaktiva faktablad psykisk hälsa

Med vårt webbaserade verktyg kan du själv följa utvecklingen av psykisk hälsa och suicid med hjälp av rörlig grafik på läns- och kommunnivå. Spara och skriv ut den som ett faktablad eller använd den i en presentation.