Om du vill veta mer om vad som påverkar folkhälsan, titta under Hur mår Sverige?

Faktabladen sammanfattar rapporter som vi har producerat själva eller beställt av andra, till exempel från olika universitet. Några exempel på faktablad:

Utblick folkhälsa

Utblick Folkhälsa sammanfattar systematiska litteraturöversikter och presenterar resultaten i korta och tydliga texter. Här finns exempelvis sammanfattningar av:

  • studier av insatser i skolan med syfte att påverka hälsan hos barn och unga
  • beskrivningar av utvecklingen av psykisk ohälsa i Sverige jämfört med andra länder.