Uppdaterad 21 december 2020

Om du har psykiska besvär eller en psykiatrisk sjukdom

Pandemin kan vara extra utmanande för dig som har psykiska besvär eller en psykiatrisk diagnos. Det är viktigt att du tar hand om din hälsa.

Om du går i behandling, fortsätt att hålla kontakten med din mottagning. Ni behöver kanske ersätta en del besök med telefon- eller videosamtal, eller anpassa din behandling på något annat sätt efter den här situationen. Avsluta inte en pågående behandling utan att prata med din vårdkontakt först.

Om du behöver hjälp för dina besvär men inte redan har kontakt med vården kan du vända dig till din vårdcentral eller 1177 Vårdguiden.

Flera vårdgivare har utformat generella råd till sina patienter. Exempelvis har Region Stockholm tagit fram krisstöd och råd för patienter med en psykiatrisk diagnos. Mer information finns på 1177 Vårdguiden. Du kan också ringa sjukvårdsrådgivningen.

Om oro, och tips för att hantera den (1177.se)

Om nedstämdhet, och tips för att hantera den (1177.se)

Självhjälpsprogram för oro vid covid-19 (1177.se)