Uppdaterad 28 januari 2021

Om du mår psykiskt dåligt

Alla mår dåligt ibland, och det är en naturlig del av livet. Oftast går den känslan över men ibland kan du behöva stöd eller hjälp för att må bättre. 

Livet går upp och ner

Om det är akut

Ring genast 112 eller kontakta en psykiatrisk akutmottagning om du mår väldigt dåligt eller funderar på att ta ditt liv.

Alla har dåliga dagar och ibland beror det på att livet helt enkelt är jobbigt just nu. Saker som man upplevt tidigare i livet spelar också roll.

Det handlar inte alltid om psykisk ohälsa som man behöver söka hjälp för, utan ofta mår man bättre efter ett tag. Många klarar sig med hjälp och stöd från familj och vänner eller kan själva göra saker för att må bättre. Det kan exempelvis hjälpa att sova ordentligt, äta bra och röra på sig.

Prata med någon om hur du mår

Om de dåliga dagarna blir fler än de bra dagarna kan det vara dags att prata med någon och kanske söka hjälp. Det gäller också om du mår så dåligt att det påverkar vardagen och du har svårt att till exempel klara av jobbet eller skolan eller träffa vänner. Försök då att prata med någon som lyssnar. Det kan vara någon i familjen, en vän eller någon annan som du känner förtroende för. Om du hellre pratar med någon utomstående finns det flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl.

Om du mår mycket dåligt

Kontakta en vårdcentral eller en psykiatrisk öppenvårdsmottagning om du mår mycket dåligt, och det gäller även om du har ångest eller har känt dig nedstämd under en längre tid. Om du är under 25 år kan du även kontakta en ungdomsmottagning, och går du i skolan kan du få hjälp av skolsköterskan eller skolkuratorn. Om du är osäker kan du ringa 1177 så guidar de dig vidare till rätt stöd eller vård.

Länkar till stöd

Här finns information om psykisk hälsa, vad du kan göra för att må bättre och när och var du kan få hjälp:
Psykisk hälsa – 1177 Vårdguiden

Här finns information om var du kan få råd och stöd via mejl, chatt eller telefon:
Stödlinjer – 1177

Här hittar du olika vårdmottagningar som kan hjälpa dig om du mår dåligt:
Söka psykiatrisk vård – 1177

Här hittar du en lista över patient- och anhörigföreningar:
Patientföreningar och närståendeföreningar – 1177

Här hittar du stöd vid spelproblem:
Stodlinjen.se 

Äldrelinjen stödjer äldre som längtar efter någon att prata med och/eller har psykiska besvär.
Äldrelinjen

Stöd till barn och unga

Här hittar du information till barn och unga som mår dåligt och behöver stöd och vägledning.

Våga berätta – 1177

Om du är ung och mår dåligt – Umo

Stödlinjer för dig som är barn eller ungdom – Umo

Information på flera olika språk till dig som är ung – Youmo

Stöd om någon har självmordstankar

Här hittar du information om vad du kan göra om du misstänker eller vet att en person har självmordstankar.

Till dig som har självmordstankar – 1177
Hur du kan hjälpa en person med självmordstankar – 1177