Uppdaterad 9 februari 2021

Vad påverkar den psykiska hälsan?

Den psykiska hälsan påverkas av vad man gör, hur man lever och vad man är med om, och den förändras under livet. Här kan du läsa mer om vad som påverkar hur du mår och känner.

De saker som påverkar den psykiska hälsan kallas för skyddsfaktorer och riskfaktorer. Ju fler riskfaktorer man utsätts för, desto större är risken för psykisk ohälsa. Men skyddsfaktorerna kan mildra effekten av riskfaktorerna.

Skyddsfaktorer

Skyddsfaktorer kan vara att ha bra sociala relationer med familj och vänner, ha en bra självkänsla, vara fysiskt aktiv eller att få tillräckligt med sömn och vila. Det är också viktigt att ha en trygg ekonomi, ett jobb eller en hobby som man trivs med. En bra och trygg uppväxt ger också ett skydd mot psykisk ohälsa.

Skyddsfaktorerna gör att man får bättre förmåga att klara påfrestningar som kan leda till psykisk ohälsa. Det kallas också för motståndskraft eller resiliens.

Riskfaktorer

Riskfaktorer kan handla om dåliga sociala relationer, till exempel bråk eller andra problem i familjen. Det kan också vara att man dricker för mycket alkohol eller använder narkotika. Andra riskfaktorer är att vantrivas på jobbet, vara arbetslös, drabbas av svår sjukdom eller känna sig ensam eller utanför på något sätt.

Samhället, relationer och dina vanor påverkar

Det är svårt att på ett enkelt sätt beskriva alla saker som kan påverka den psykiska hälsan. Det som är avgörande för en persons psykiska hälsa kanske inte är lika viktigt för någon annan. Det finns riskfaktorer och skyddsfaktorer både på samhällsnivå och på individnivå som har betydelse för din psykiska hälsa. Vissa saker går att förändra medan andra är svårare att göra något åt. Ärftlighet kan till exempel påverka risken att utveckla psykiska besvär eller sjukdomar.

Läs mer

Hur samhället kan påverka din psykiska hälsa

Hur sociala relationer kan påverkar din psykiska hälsa

Hur dina vanor kan påverka din psykiska hälsa

Tips för att må bättre