Uppdaterad 21 december 2020

Sociala relationer kan påverka din psykiska hälsa

Din sociala situation och de relationer du har påverkar din psykiska hälsa. Det är viktigt att känna gemenskap, trygghet och stöd i sin vardag.

Nära relationer

Att ha sociala kontakter, träffa familj och vänner är positivt för den psykiska hälsan. Det handlar om att ha roligt tillsammans med andra, men också att ha människor omkring sig som kan ge stöd, hjälp och trygghet. Det behöver inte vara familj eller nära vänner, det kan också vara studie- eller arbetskamrater, medlemmar i en förening eller kontakter på nätet. Ofrivillig ensamhet kan orsaka psykisk ohälsa.

en äldre man och kvinna sitter vid fikabordet utomhus

Sexuella relationer

Sexuella relationer kan påverka den psykiska hälsan. Det är viktigt att man kan vara sig själv, känner sig trygg och kan visa vad man vill göra och inte. Alla behöver kunskap om sexualitet och relationer för att kunna göra medvetna och bra val för sin sexuella hälsa och psykiska hälsa.

Alla sexuella relationer ska bygga på frivillighet, ömsesidighet, egenmakt och respekt. Risken för psykisk ohälsa ökar om man exempelvis utsätts för sexuella trakasserier, sexuellt våld och tvång. 

Att kunna vara sig själv

Att kunna vara sig själv och utvecklas är viktigt för den psykiska hälsan. Det är viktigt att personer i ens närhet är stöttande och accepterande. Om det saknas kan man själv behöva hitta bra och stödjande miljöer eller personer. Om man känner sig osedd, utanför eller utsatt ökar risken för psykiska besvär.

Självständighet och trygghet

Att kunna vara självständig och känna kontroll är bra för den psykiska hälsan. Risken för psykiska besvär ökar om man har en partner eller familj som begränsar ens självständighet och möjlighet att bestämma.  Risken ökar också om man känner sig otrygg på grund av till exempel trakasserier, hot, våld eller annan utsatthet.  

Kvinnofridslinjen är Sveriges nationella stödtelefon för kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.

Här hittar du information om var du kan vända dig om du är eller riskerar att bli utsatt för hedersrelaterat våld eller förtryck.

Att tro på sig själv och sin förmåga

Det är bra för den psykiska hälsan om man känner att man duger som
person, tror på sin förmåga att klara av svårigheter i livet och känner att man kan hantera krav och utmaningar i olika situationer. Att stärka sin självkänsla och sitt självförtroende kan vara bra för den psykiska hälsan.

Mer information om självkänsla, självförtroende och självbild finns på 1177.se.