Uppdaterad 28 maj 2021

Våga prata om hur du känner

Försök att prata med någon om hur du mår och känner. Att sätta ord på känslorna kan hjälpa dig att förstå dig själv och att få stöd när du behöver det. Att prata med någon du litar på kan göra det lättare att bära tunga tankar och känslor.

  • Alla kan må dåligt. Vad som orsakar det och hur det tar sig uttryck skiljer sig åt, men kom ihåg att du inte är ensam. Det finns hjälp att få.
  • Prata med någon som du har förtroende för. Det kan vara en familjemedlem eller vän. Ibland passar det bättre med någon som arbetar med psykisk hälsa. Förtroende är ofta något som byggs upp över tid, när man turas om att visa sig sårbara för varandra. Om du kan, försök att bygga flera förtroendefulla relationer.
  • Ju tidigare du tar upp sådant som skaver desto lättare brukar det kännas. Hitta ett tillfälle när ni båda är lugna och har tid att prata.
  • Att prata om känslor kan vara svårt. Precis som med annat blir det lättare med träning. Detsamma gäller den som lyssnar – man kan behöva öva för att bli en god lyssnare.
  • Om man har svårt att sätta ord på känslorna så kan det underlätta att skriva ner dem först. Man kan också testa andra kreativa uttryckssätt, som poesi.
  • Du kan göra det lättare för andra att stötta dig genom att säga vad du behöver. Människor kan vilja hjälpa men inte veta hur de ska göra. Ibland behöver man bara någon som lyssnar, då kan man säga det.
  • Fråga hur andra mår och lyssna på svaret. Det kan skapa ett öppnare klimat där fler vågar berätta hur de tänker och känner.

Ibland kan du behöva prata med någon som arbetar med psykisk hälsa, till exempel en terapeut, någon på en stödlinje, vårdcentral eller en psykiatrisk öppenvårdsmottagning.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra om du mår dåligt.

ordmoln av ord som beskriver psykisk hälsa