Folkhälsoarbete

Folkhälsomyndigheten har ett samordningsansvar för folkhälsoarbetet på statlig nivå och myndigheten ska bidra till samverkan av insatser för en god och jämlik hälsa.

Här kan du se mer om våra internationella samarbeten, beskrivning av de folkhälsopolitiska målområdena och hur det praktiska folkhälsoarbetet går till.

Här kan du se en kort film som ger inblick i det strategiska och praktiska folkhälsoarbete som sker på lokal och regional nivå i Sverige. Filmen speglar det arbete som görs av många aktörer tillsammans och ger en bild av det svenska folkhälsoarbetet.

Filmen visar också Folkhälsomyndighetens roll i det gemensamma folkhälsoarbetet även om inte alla våra uppdrag framgår i filmen.

Gå till toppen av sidan