Tabell. Förteckning över Folkhälsomyndighetens publiceringar av officiell statistik.
ProduktnamnProduktformReferenstidPublicerings-datum
Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor Nyhetstext, databas 2022 22-11-16