Enkäter

Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser och 290 kommuner. Det är anställda inom dessa myndigheter som lämnar uppgifter om arbetet med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt om det ANDT-förebyggande arbetet. Därutöver svarar stadsdelarna i Stockholm och Göteborg på frågor om det ANDT-förebyggande arbetet i stadsdelen.

Frågorna i undersökningen besvaras i webbaserade enkäter som distribueras genom unika webblänkar till varje länsstyrelse, kommun och stadsdel i storstadskommunerna.

Enkäter 2019

Kommun - Alkohol, detaljhandel 2019 (PDF, 625 kB)

Kommun - Alkohol, tillsyn och servering 2019 (PDF, 674 kB)

Kommun - ANDT 2019T (PDF, 767 kB)

Kommun - Tobak, detaljhandel 2019 (PDF, 676 kB)

Kommun - Tobak, rökfria miljöer 2019 (PDF, 596 kB)

Länsstyrelsen - Alkohol 2019 (PDF, 534 kB)

Länsstyrelsen - ANDT 2019 (PDF, 638 kB)

Länsstyrelsen - Bedömning, alkohol 2019 (PDF, 462 kB)

Länsstyrelsen - Bedömning, tobak 2019 (PDF, 464 kB)

Länsstyrelsen - Tobak 2019 (PDF, 550 kB)

Stadsdel - ANDT 2019 (PDF, 625 kB)

Storstadskommun - ANDT 2019 (PDF, 986 kB)

Enkäter 2018

Kommun - detaljhandel och servering folköl (PDF, 55 kB)

Kommun - tillståndsprövning och servering av alkohol (PDF, 69 kB)

Kommun - ANDT (PDF, 90 kB)

Kommun - detaljhandel tobak (PDF, 64 kB)

Kommun - rökfria miljöer (PDF, 53 kB)

Länsstyrelse - alkohol (PDF, 57 kB)

Länsstyrelse - ANDT (PDF, 89 kB)

Länsstyrelse - tobak (PDF, 71 kB)

Länsstyrelse - bedömning alkohol (PDF, 35 kB)

Länsstyrelse - bedömning tobak (PDF, 33 kB)

Stadsdel - ANDT (PDF, 84 kB)

Storstadskommun - ANDT (PDF, 84 kB)

Enkäter 2017

Kommun - detaljhandel och servering folköl (PDF, 53 kB)

Kommun - tillståndsprövning och servering av alkohol (PDF, 60 kB)

Kommun - ANDT (PDF, 84 kB)

Kommun - detaljhandel tobak (PDF, 69 kB)

Kommun - rökfria miljöer (PDF, 48 kB)

Länsstyrelse - alkohol (PDF, 69 kB)

Länsstyrelse - ANDT (PDF, 80 kB)

Länsstyrelse - tobak (PDF, 80 kB)

Stadsdel - ANDT (PDF, 82 kB)

Storstadskommun - ANDT (PDF, 80 kB)

Enkäter 2016

Kommun - detaljhandel och servering folköl (PDF, 294 kB)

Kommun - tillståndsprövning och servering av alkohol (PDF, 365 kB)

Kommun - ANDT (PDF, 343 kB)

Kommun - detaljhandel tobak (PDF, 316 kB)

Kommun - rökfria miljöer (PDF, 269 kB)

Länsstyrelse - alkohol (PDF, 184 kB)

Länsstyrelse - ANDT (PDF, 315 kB)

Länsstyrelse - tobak (PDF, 247 kB)

Stadsdel - ANDT (PDF, 322 kB)

Storstadskommun - ANDT (PDF, 373 kB)

Vill du se äldre enkäter? Kontakta info@folkhalsomyndigheten.se

Gå till toppen av sidan