Undersökningen European Web Survey on Drugs riktar sig till dig som använder eller har använt narkotika någon gång under de senaste 12 månaderna.

Undersökningen genomförs även i andra europeiska länder. Resultaten kommer användas för att studera skillnader och likheter i narkotikaanvändningen i Europa. Undersökningen kan också visa hur restriktionerna under covid-19 har påverkat användningen av narkotika.

Undersökning avslutad

Nu är omgången av undersökningen 2021 avslutad. Under de åtta veckor som den var öppen svarade fler än 50 000 personer i Europa på enkäten i sin helhet. Sverige bidrog med närmare 6 000 slutförda enkäter. Det var näst flest slutförda enkäter av de cirka 30 länder som deltog. Vi vill tacka alla som har medverkat genom att sprida och delta i undersökningen.

Har du frågor om den europeiska webbundersökningen om narkotika? Du hittar svar på de vanligaste frågorna här.