Grupp A Streptokocker (GAS, S. pyogenes) är en bakterie som kan orsaka infektion hos människa, till exempel tonsillit. GAS är med vissa undantag (invasiva isolat) inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen utan övervakas inom ramen för frivilliga övervakningssystem. Data om antibiotikaresistens hos GAS hämtas via kliniskt mikrobiologiska laboratorier i Sverige till ResNet (så kallade 100-stamsstudier).

2007

Streptococcus pyogenes: Data från ResNet och från ett urval av invasiva isolat (konsekutiva isolat från elva ADBaktlaboratorier) under 2007 visade likartade resistensmönster med låg frekvens makrolid/klindamycin-resistens (2-2,5 procent) och högre frekvens tetracyklin-resistens (>10 procent) även om den visade en minskande trend.
Källa: Swedres 2007

Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS)

Streptococcus pyogenes, antibiotikaresistens Sverige 1994-2007