Streptococcus pyogenes: Data från ResNet och från ett urval av invasiva isolat (konsekutiva isolat från 9 ADBakt-laboratorier) under 2006 visade likartade resistensmönster med låg frekvens makrolid/klindamycin-resistens (1–2 %) och högre frekvens tetracyklin-resistens (11–14 %). Källa: SWEDRES 2006

Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS)

Streptococcus pyogenes Antibiotikaresistens Sverige 1994-2006