Streptococcus pyogenes: Data från ResNet och från ett urval av invasiva isolat (konsekutiva isolat från elva ADBaktlaboratorier) under 2007 visade likartade resistensmönster med låg frekvens makrolid/klindamycin-resistens (2-2,5 procent) och högre frekvens tetracyklin-resistens (>10 procent) även om den visade en minskande trend.
Källa: Swedres 2007

Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS)

Streptococcus pyogenes, antibiotikaresistens Sverige 1994-2007