Calicivirusrapport v 23 2014 - publicerades 12 juni 2014 (PDF, 300 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 23 visar att antalet inrapporterade fall av både noro- och sapovirus fortsatt ligger på låga nivåer. Totalt rapporterades 49 fall av norovirus och 14 fall av sapovirus.

Calicivirusrapport v 22 2014 - publicerades 5 juni 2014 (PDF, 302 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 22 visar en markant minskning av antalet inrapporterade fall av både noro- och sapovirus. Totalt rapporterades 31 fall av norovirus och 12 fall av sapovirus. Siffrorna är dock något missvisande då det saknas statistik från ett flertal laboratorier.

Calicivirusrapport v20 2014 - publicerades 22 maj 2014 (PDF, 304 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 19 visar att antalet inrapporterade fall av både noro- och sapovirus ökat något jämfört med förra veckan. Totalt rapporterades 127 fall av norovirus och 16 fall av sapovirus.

Calicivirusrapport v19 2014 - publicerades 15 maj 2014 (PDF, 303 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 18 visar att antalet inrapporterade fall av norovirus ligger på samma nivå som under de senaste veckorna. Antalet fall av
sapovirus fortsätter att minska. Totalt rapporterades 107 fall av norovirus och 13 fall av sapovirus.

Calicivirusrapport v18 2014 - publicerades 8 maj 2014 (PDF, 297 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 16 visar att antalet inrapporterade fall av norovirus har minskat medan antalet fall av sapovirus återigen har ökat. Totalt
rapporterades 110 fall av norovirus och 28 fall av sapovirus. Data saknas dock fortfarande från ett flertal laboratorier vilket gör att siffrorna kan komma att ändras i efterhand.

Calicivirusrapport v16 2014 - publicerades den 24 april 2014 (PDF, 298 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 15 visar att antalet inrapporterade fall av norovirus har ökat marginellt samt att sapovirus har minskat jämfört med förra veckan. Totalt rapporterades 160 fall av norovirus och 15 fall av sapovirus.

Calicivirusrapport v15 2014 - publicerades den 17 april 2014 (PDF, 308 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 14 visar att antalet inrapporterade fall av
noro- och sapovirus har minskat jämfört med förra veckan. Totalt rapporterades 159 fall av norovirus och 29 fall av sapovirus. Sökningarna på 1177.se som främst återspeglar spridningen av smitta i samhället fortsätter att minska.

Calicivirusrapport v14 2014 - publicerades den 10 april 2014 (PDF, 306 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 13 visar att antalet inrapporterade fall av
noro- och sapovirus har ökat något jämfört med förra veckan. Totalt rapporterades 176 fall av norovirus och 35 fall av sapovirus. Störst ökning av antalet inrapporterade fall sågs i Göteborg. Sökningarna på 1177.se som främst återspeglar spridningen av smitta i samhället fortsätter att minska.

Calicivirusrapport v13 - publicerades den 3 april 2014 (PDF, 306 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 12 visar att antalet inrapporterade fall av
norovirus ökat något medan antalet fall av sapovirus fortsätter att minska. Störst ökning av antalet norovirusfynd sågs i Västerbotten. Totalt rapporterades 163 fall av norovirus och 28 fall av sapovirus. Sökningarna på 1177.se som främst återspeglar spridningen av smitta i samhället fortsätter att minska.

Calicivirusrapport v12 - publicerades den 27 mars 2014 (PDF, 305 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 11 visar att det totalt rapporterades 132 fall av norovirus och 32 fall av sapovirus. Med en fortsatt minskning av antalet inrapporterade fall verkar vi nu ha passerat toppen för säsongen. Liksom säsongen 2011-2012 har även denna säsong varit av den mildare sorten. Även i England ses samma utveckling av norovirusaktiviteten med relativt få rapporterade fall under säsongen. Även antalet sökningar på ordet "vinterkräksjuka" på 1177.se fortsätter följaktligen att minska.

Calicivirusrapport, v11 2014 - publicerades den 20 mars 2014 (PDF, 370 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 10 visar att antalet inrapporterade fall av
calicivirus fortsätter att minska. Totalt rapporterades 162 fall av norovirus och 35 fall av sapovirus. Även antalet sökningar på ordet "vinterkräksjuka" på 1177.se fortsätter att minska.

Calicivirusrapport, v10 2014 - publicerades den 13 mars 2014 (PDF, 369 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 9 visar att antalet inrapporterade fall av
calicivirus har minskat något sedan föregående vecka. Totalt rapporterades 176 fall av norovirus och 38 fall av sapovirus.
Antalet sökningar på ordet "vinterkräksjuka" på 1177.se fortsätter att minska.

Calicivirusrapport, v 9 2014 - publicerades den 6 mars 2014 (PDF, 363 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 8 visar att antalet inrapporterade fall av norovirus minskar något medan antalet fall av sapovirus fortsätter att öka. Totalt rapporterades 177 fall av norovirus och 44 fall av sapovirus.

Calicivirusrapport, v 8 2014 - publicerades den 27 februari 2014 (PDF, 368 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 7 visar att antalet rapporterade fall av
norovirus ligger på samma nivå som veckan innan medan antalet sapovirusfall har ökat. Totalt rapporterades 209 fall av norovirus och 39 fall av sapovirus. Antalet sapovirusfall är det högsta antalet som rapporterats under de senaste fem säsongerna. Ökningen ses framför allt i Stockholm och Skånes län. Bland de smittade ses både barn och vuxna.

Calicivirusrapport, v 7 2014 - publicerades 20 februari 2014 (PDF, 372 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 6 visar en marginell minskning av totala antalet inrapporterade fall jämfört med vecka 5. Totalt rapporterades 200 fall av norovirus samt 24 fall av sapovirus. Landstingen i bland annat Skåne och Stockholm rapporterar en minskning av antalet fall medan landstingen i bland annat Västerbotten och Västmanland rapporterar en ökning.

Calicivirusrapport, v 6 2014 - publicerades 13 februari 2014 (PDF, 371 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 5 visar att antalet fall av norovirus har ökat jämfört med föregående vecka och totalt rapporterades 238 fall. Nära hälften av landets landsting rapporterade en ökning och flest antal fall noterades i Stockholm och Skåne. Antalet rapporterade fall ligger fortfarande på en lägre nivå jämfört med samma period förra året. Antalet fall av sapovirus har minskat något och 20 fall rapporterades vecka 5.

Calicivirusrapport, v 5 2014 - publicerades 6 februari 2014 (PDF, 371 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 4 visar att antalet rapporterade fall av calicivirus ligger kvar på ungefär samma nivå som veckan innan. Totalt rapporterades 140 fall av norovirus och 28 fall av sapovirus. Den höga incidensen för Jämtland beror på att få fall får stort genomslag i landsting med relativt liten befolkningsmängd.

Calicivirusrapport, v 4 2014 - publicerad den 30 januari 2014  (PDF, 370 kB)

Antalet fall av norovirus ökade under den gångna veckan och totalt rapporterades 158 fall. Även antalet sapovirusfall ökade och de 30 rapporterade fallen är det högsta antalet sedan säsongens början. Hälften av landets landsting hade ett ökat antal fall jämfört med föregående vecka och störst var ökningen i Stockholm

Calicivirusrapport, v 3 2014 - publicerad den 23 januari 2014 (PDF, 368 kB)

Små förändringar av antalet fall sedan förra veckan. Flertalet län rapporterar fortfarande förhållandevis låga siffror och antalet fall fortsätter att variera från vecka till vecka. Under vecka 2 rapporterades totalt 95 fall av norovirus och 19 fall av sapovirus. Antalet rapporterade fall av norovirus är mindre än hälften jämfört med samma tid förra året. Hittills är säsongen relativt lugn men än är det lite för tidigt att säga hur den kommer att utveckla sig.

Calicivirusrapport, v 2 2014 - publicerad den 16 januari 2014 (PDF, 363 kB)

Årets första veckorapport för calicivirus visar att antalet rapporterade fall fortfarande ligger på en relativt låg nivå. Under den gångna veckan rapporterades totalt 78 fall av norovirus och 11 fall av sapovirus. Data saknas dock fortfarande från ett flertal laboratorier vilket gör att siffrorna kan komma att ändras i efterhand. Även i England är norovirusaktiviteten låg och antalet rapporterade norovirusfynd för säsongen är lägre än medeltalet för de fem senaste säsongerna.

Caliciviusrapport, v 1 (PDF, 364 kB)

Calicivirusrapport, v 50 (PDF, 178 kB)

Calicivirusrapport, v 49 (PDF, 178 kB)

Calicivirusrapport, v 48 (PDF, 169 kB)

Calicivirusrapport, vecka 47 (18/11-24/11) (PDF, 427 kB)
Veckans calicivirusrapport från Smittskyddsinstitutet visar att antalet fall ligger på samma nivå som föregående vecka. Det är en lägre nivå jämfört med samma tidpunkt 2012 då mer än dubbelt så många norovirusfynd rapporterades.

Calicivirusrapport, vecka 46 (11/11-17/11) (PDF, 335 kB)
Veckans rapportering av norovirusfynd till Smittskyddsinstitutet visar på en minskning av antalet fall jämfört med uppgången under vecka 45. Flera län rapporterar inga fall av calicivirus. Antalet fall av sapovirus ligger kvar på en oförändrad nivå.

Calicivirusrapport, vecka 45 (4/11-10/11) (PDF, 418 kB)
Veckans rapportering av norovirusfynd till Smittskyddsinstitutet visar på en svag ökning av antalet fall. Fallen är spridda över landet och flest fall återfinns i Stockholm och Västra Götaland. Några få fall av sapovirus är rapporterade.

Englands rapportering av norovirusfynd visar fram till vecka 43 färre antal fall jämfört med tidigare säsonger.

Calicivirusrapport, vecka 44 (28/10-3/11) (PDF, 298 kB)
Veckans calicivirusrapport visar att aktiviteten fortfarande ligger på en låg nivå med färre än 50 rapporterade fall i landet. Knappt hälften av landets landsting rapporterar fynd av norovirus denna vecka. Dock fortsätter vårdrelaterade utbrott att rapporteras.

Sökningarna på Vårdguiden.se som främst återspeglar spridningen av smitta i samhället har minskat sedan förra veckan.

Calicivirusrapport, vecka 43 (21/10-27/10) (PDF, 412 kB)
Veckans rapport visar att calicivirusaktiviteten fortfarande är låg i landet. Det är få positiva norovirusfynd men enstaka utbrott från både vården och övriga samhället har rapporterats under veckan.

Calicivirusrapport, vecka 42 (14/10-20/10) (PDF, 299 kB)
Veckans calicivirusrapport visar på en liten ökning av antalet rapporterade fall av norovirus jämfört med tidigare veckor. Hälften av landets landsting rapporterar fynd av norovirus. Antalet rapporterade fall av sapovirus ligger kvar på en låg nivå.

Sökningarna på Vårdguiden.se ligger kvar på samma nivå som förra veckan.

Calicivirusrapport, vecka 41 (7/10-13/10) (PDF, 304 kB)
Smittskyddsinstitutets övervakning av calicivirus visar att antalet fall ligger kvar på en fortsatt låg nivå. Endast ett fåtal landsting rapporterar fall.

Sökningarna på Vårdguiden.se visar på en svag ökning.

Calicivirusrapport, vecka 40 (30/9-6/10) (PDF, 465 kB)
Höstens första rapport från Smittskyddsinstitutet visar att antalet fall av calicivirus ligger på en för årstiden förväntat låg nivå. Under sommaren har endast sporadiska fall av calicivirus rapporterats från landets mikrobiologiska laboratorier. Enstaka misstänkta utbrott av vinterkräksjuka ute i samhället har dock rapporterats under de senaste månaderna. Även i andra länder som England och Tyskland är norovirusaktiviteten låg.

Antalet sökningar på Vårdguiden.se som inkluderar ordet "kräk" respektive "diarré" ligger på en för årstiden normal nivå.

Från och med denna vecka publiceras calicivirusrapporterna varje torsdag.

Calicivirusrapport, vecka 21 (20/5-26/5) (PDF, 363 kB)
Veckans övervakning av calicivirus visar denna vecka att antalet rapporterade fall mer än halverats sen förra veckan och nu är nere på en mycket låg nivå. En tredjedel av landstingen har inte haft några fall av vinterkräksjuka och endast ett fåtal landsting når en incidens över 1 rapporterat fall per 100 000 invånare. Även sökningarna på Vårdguiden.se är nere på mycket låg nivå.

Nästa veckorapport blir den sista för säsongen och utkommer torsdagen den 13 juni på grund av helgdag.

Calicivirusrapport, vecka 20 (13/5-19/5) (PDF, 371 kB)
Även vecka 20 är trenden en minskning i antalet rapporterade fall av norovirus och sapovirus. Enstaka landsting rapporterar en liten ökning av antalet fall jämfört med förra veckan. Majoriteten av landstingen rapporterar dock siffror som ligger på en nivå jämförbar med förra veckan, eller märkbara minskningar som till exempel landstingen i Stockholm, Sörmland och Västerbotten.

Sökningarna på Vårdguiden.se fortsätter minska.

Calicivirusrapport, vecka 18-19 (29/4-12/5) (PDF, 287 kB)
Rapporten för veckorna 18 och 19 visar på en fortsatt minskning av det totala antalet rapporterade fall av norovirus. Under vecka 18 rapporterade dock hälften av alla landsting ett ökat antal noro- och sapovirusfynd medan det under vecka 19 återigen minskade. Säsongen är ovanligt långdragen och fortfarande förekommer enstaka utbrott inom sjukvården, bland annat i Västra Götaland där flera sjukhus uppges ha drabbats hårt av vinterkräksjuka de gångna veckorna.

Sökningarna på Vårdguiden.se fortsätter minska.

Calicivirusrapport, vecka 17 (22/4-28/4) (PDF, 405 kB)
Antalet rapporterade fall av noro- och sapovirus som orsakar vinterkräksjuka har minskat drastiskt sedan förra veckan. Den övervägande majoriteten av alla landsting rapporterar en minskning av antalet fall vilket tyder på att virussäsongen nu äntligen tycks gå mot sitt slut.

Calicivirusrapport, vecka 16 (15/4-21/4) (PDF, 373 kB)
Antalet rapporterade fall av av noro- och sapovirus minskar denna vecka jämfört med föregående veckors toppnoteringar. Rapporterna ligger dock fortfarande över det normala för säsongen.

Calicivirusrapport, vecka 15 (8/4-14/4) (PDF, 406 kB)
Smittskyddsinstitutets övervakning av vinterkräksjukan visar denna vecka på ett oförändrat eller minskat antal rapporterade fall av noro- och sapovirus jämfört med föregående veckas toppnotering.

Calicivirusrapport, vecka 14 (1/4-7/4) (PDF, 280 kB)
Antalet rapporterade fall av vinterkräksjuka ökar något. Under vecka 14 rapporterades flest fall på en vecka för säsongen 2013/2014. Både noro- och sapovirus har ökat under veckan.

Calicivirusrapport, vecka 13 (25/3-31/3) (PDF, 281 kB)
Även denna vecka rapporterar majoriteten av landets laboratorier ett minskat eller oförändrat antal fall av norovirus jämfört med förra veckan. Det varierar dock mellan landstingen och bland annat Örebro och Sörmland rapporterar en märkbar ökning.

Calicivirusrapport, vecka 12 (18/3-24/3) (PDF, 314 kB)
Jämfört med förra veckan rapporterar majoriteten av landets laboratorier ett minskat eller oförändrat antal fall av norovirus. I Västra Götaland ser man dock en markant ökning av antalet norovirus och vissa sjukhus i Sverige har fortfarande problem med utbrott av vinterkräksjuka.

Calicivirusrapport, vecka 11 (11/3-17/3) (PDF, 276 kB)
Veckans rapportering av norovirus indikerar att vinterkräksjukan verkar vara på nedåtgående, med bara mindre förändringar av totala antalet fall av norovirus i Sverige. Blekinge län rapporterar dock säsongens högsta siffra.

Calicivirusrapport, vecka 10 (4/3-10/3) (PDF, 312 kB)
Det är fortsatt små förändringar i antalet fall av norovirus som rapporterats till Smittskyddsinstitutet. Än kan ingen entydig minskning ses över landet, Örebro län rapporterar exempelvis säsongens högsta siffra.

Calicivirusrapport, vecka 9 (25/2-3/3) (PDF, 373 kB)
Antalet rapporterade fall av norovirus har denna vecka sjunkit något jämfört med förra veckans nivå. Majoriteten av landstingen (13 av 21) rapporterar oförändrat eller minskat antal fall.

Calicivirusrapport, vecka 8 (18/2-24/2) (PDF, 317 kB)
Antalet vårdrelaterade fall av vinterkräksjuka som orsakas av norovirus fortsätter att öka under vecka 8. I drygt hälften av alla landsting (12 av 21) ökar antalet rapporterade fall jämfört med föregående vecka, däribland Halland, Jönköping, Örebro och Värmland.

Calicivirusrapport, vecka 7 (11/2-17/2) (PDF, 277 kB)
Antalet vårdrelaterade fall av vinterkräksjuka som orsakas av norovirus har återigen ökat något.

Calicivirusrapport, vecka 6 (4/2-10/2) (PDF, 407 kB)
Antalet vårdrelaterade fall av vinterkräksjuka som orsakas av norovirus har minskat märkbart i hälften av landstingen i Sverige under vecka sex.

Calicivirusrapport, vecka 5 (28/1-3/2) (PDF, 313 kB)
Veckans rapportering av norovirus visar på små förändringar av antalet fall i landet. Men allt fler sjukhus i landet rapporterar om en ansträngd vårdsituation på grund av de vårdrelaterade utbrotten av vinterkräksjuka.

Calicivirusrapport, vecka 4 (21/1-27/1) (PDF, 278 kB)
Efter att par veckor där antalet fall legat på en konstant nivå ökar nu antalet rapporterade fall av calicivirus som orsakar vinterkräksjuka. Både noro- och sapovirus ökar i stora delar av landet.

Calicivirusrapport, vecka 3 (14/1-20/1) (PDF, 348 kB)
Veckans rapport för vecka 3 visar att antalet rapporterade fall av calicivirus ligger kvar på samma nivå som de två senaste veckorna. Det har pågått några utbrott under de första veckorna av året, ett exempel är utbrottet i Halland där 179 personer insjuknade efter att ha ätit en smittad nyårssupé.

Calicivirusrapport, vecka 2 (7/1-13/1) (PDF, 279 kB)
Antalet laboratorierapporterade fall av vinterkräksjuka minskar svagt. De rapporterade fallen utgörs främst av patienter från olika former av vård och omsorg, men det förekommer även fall från akutsökande patienter. När vinterkräksjuka är utbredd i samhället är det oundvikligt att även sjukhusen drabbas hårt.

Calicivirusrapport, vecka 1 (31/12-6/1) (PDF, 326 kB)
Årets första calicivirusrapport visar att antalet diagnosticerade fall av norovirus som orsakar vinterkräksjuka fortsätter att öka. Förra vinterns säsong var relativt lugn i jämförelse. Utvecklingen liknar mer säsongen vintern 2010/2011 då Smittskyddsinstitutet fick in höga rapporteringssiffror.