Calicivirusrapport v 23 - publicerades 11 juni (PDF, 574 kB)

Folkhälsomyndighetens sista veckorapport för denna säsong visar att det totala antalet rapporterade fall av calicivirus har sjunkit jämfört med föregående vecka. Det är dock flera laboratorier som denna vecka inte inkommit med någon statistik. Totalt rapporterades 24 fall av noro- och 9 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Södermanland, Östergötland och Halland.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" och som främst återspeglar spridningen av smitta i samhället har ökat något jämfört med föregående vecka.

Calicivirusrapport v 22 - publicerades 4 juni (PDF, 578 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 22 visar att det totala antalet rapporterade fall av calicivirus har sjunkit jämfört med föregående vecka. Det är dock flera laboratorier som denna vecka inte inkommit med någon statistik. Totalt rapporterades 49 fall av noro- och 8 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Kalmar, Värmland och Västerbotten.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" och som främst återspeglar spridningen av smitta i samhället har ökat något jämfört med föregående vecka

Calicivirusrapport v 21 - publicerades 28 maj (PDF, 570 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 21 visar att det totala antalet rapporterade fall av calicivirus har sjunkit jämfört med föregående vecka. Det är dock flera laboratorier som denna vecka inte inkommit med någon statistik. Totalt rapporterades 51 fall av noro- och 10 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Värmland, Västerbotten och Jönköping.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" och som främst återspeglar spridningen av smitta i samhället ligger kvar på samma nivå som föregående vecka.

Calicivirusrapport v 20 - publicerades 21 maj (PDF, 587 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 20 visar att det totala antalet rapporterade fall av calicivirus har sjunkit jämfört med föregående vecka. Totalt rapporterades 57 fall av noro- och 6 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Gävleborg, Örebro och Västmanland.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" och som främst återspeglar spridningen av smitta i samhället ligger kvar på samma nivå som föregående vecka.

Calicivirusrapport v 19 - publicerades 13 maj (PDF, 581 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 19 visar att det totala antalet rapporterade fall av calicivirus har sjunkit jämfört med föregående vecka. Totalt rapporterades 77 fall av noro- och 10 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Jönköping, Gävleborg och Norrbotten.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" och som främst återspeglar spridningen av smitta i samhället har ökat något jämfört med föregående vecka.

Calicivirusrapport v 18 - publicerades 7 maj (PDF, 584 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 18 visar att det totala antalet rapporterade fall av calicivirus har sjunkit något jämfört med föregående vecka. Totalt rapporterades 100 fall av noro- och 11 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Örebro, Jämtland och Västerbotten. Folkhälsomyndigheten har under den gångna veckan fått kännedom om ett utbrott av vinterkräksjuka på ett ålderdomshem i Kronobergs län där smittkällan misstänks var okokta hallon.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" och som främst återspeglar spridningen av smitta i samhället har minskat jämfört med föregående vecka.

Calicivirusrapport v 17 - publicerades 30 april (PDF, 581 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 17 visar att det totala antalet rapporterade fall av calicivirus har sjunkit jämfört med föregående vecka. Det är dock flera laboratorier som denna vecka inte inkommit med någon statistik. Totalt rapporterades 97 fall av noro- och 8 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Västerbotten, Jämtland och Kalmar.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" och som främst återspeglar spridningen av smitta i samhället har minskat jämfört med föregående vecka.

Calicivirusrapport v 16 - publicerades 23 april (PDF, 583 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 16 visar att det totala antalet rapporterade fall av calicivirus har sjunkit något jämfört med föregående vecka. Totalt rapporterades 143 fall av noro- och 13 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Västerbotten, Kalmar och Dalarna.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" och som främst återspeglar spridningen av smitta i samhället har minskat jämfört med föregående vecka.

Calicivirusrapport v 15 - publicerades 16 april (PDF, 583 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 15 visar att det totala antalet rapporterade fall av calicivirus återigen har sjunkit jämfört med föregående vecka och vi har nu med största sannolikhet passerat toppen i antalet anmälda fall för denna säsong. Totalt rapporterades 125 fall av noro- och 10 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Jönköping, Värmland och Skåne.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" och som främst återspeglar spridningen av smitta i samhället har minskat jämfört med föregående vecka.

Calicivirusrapport v 14 - publicerades 9 april (PDF, 575 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 14 visar att det totala antalet rapporterade fall av calicivirus har sjunkit markant jämfört med föregående vecka. Det är dock flera laboratorier som denna vecka inte inkommit med någon statistik. Totalt rapporterades 108 fall av noro- och 12 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Jönköping, Östergötland och Värmland. Trots att årets säsong bedöms vara av det mildare slaget ska man ha i åtanke att statistiken som presenteras i denna rapport återspeglar calicivirusinfektioner inom vård och omsorg vilka endast utgör en bråkdel av alla fall i samhället. Folkhälsomyndigheten har under den gångna veckan fått kännedom om flera utbrott i samhället bland annat i skolor och på arbetsplatser.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" och som främst återspeglar spridningen av smitta i samhället ligger på samma nivå som förra veckan.

Calicivirusrapport v 13 - publicerades 1 april (PDF, 585 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 13 visar att det totala antalet rapporterade fall av calicivirus har ökat jämfört med föregående vecka. Totalt rapporterades 186 fall av noro- och 15 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Jönköping, Halland och Västerbotten. Trots att årets säsong bedöms vara av det mildare slaget ska man ha i åtanke att statistiken som presenteras i denna rapport återspeglar calicivirusinfektioner inom vård och omsorg vilka endast utgör en bråkdel av alla fall i samhället.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" och som främst återspeglar spridningen av smitta i samhället ligger på samma nivå som förra veckan.

Calicivirusrapport v 12 - publicerades 25 mars (PDF, 581 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 12 visar att det totala antalet rapporterade fall av calicivirus ligger på samma nivå som förra veckan. Totalt rapporterades 155 fall av noro- och 14 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Jönköping, Halland och Västerbotten.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" och som främst återspeglar spridningen av smitta i samhället har minskat sedan föregående vecka.

Calicivirusrapport v 11 - publicerades 19 mars (PDF, 583 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 11 visar att det totala antalet rapporterade fall av calicivirus har sjunkit markant jämfört med föregående vecka. Det är dock flera laboratorier som denna vecka inte inkommit med någon statistik. Totalt rapporterades 140 fall av noro- och 14 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Västerbotten, Dalarna och Södermanland.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" och som främst återspeglar spridningen av smitta i samhället har minskat sedan föregående vecka.

Calicivirusrapport v 10 - publicerades 12 mars (PDF, 584 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 10 visar att det totala antalet rapporterade fall av calicivirus ligger på samma nivå som förra veckan. Totalt rapporterades 190 fall av noro- och 22 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Halland, Södermanland och Jönköping. Att döma av antalet inrapporterade fall tyder allt på att årets säsong är av det mildare slaget, det är dock endast en bråkdel av alla fall som rapporteras och dessa återspeglar främst calicivirusinfektioner inom vård och omsorg. Toppen för vinterkräksjukesäsongen brukar ses i februari-mars.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" och som främst återspeglar spridningen av smitta i samhället har återigen minskat sedan föregående vecka.

Calicivirusrapport v 9 - publicerades 5 mars (PDF, 585 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 9 visar att antalet rapporterade fall av noro- och sapovirus har minskat något sedan föregående vecka. Totalt rapporterades 188 fall av noro- och 16 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Jämtland, Halland och Stockholm. Toppen för vinterkräksjukesäsongen brukar ses i februari-mars.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" och som främst återspeglar spridningen av smitta i samhället har återigen minskat sedan föregående vecka.

Calicivirusrapport v 8 – publicerades 26 februari (PDF, 589 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 8 visar att antalet rapporterade fall av noro- och sapovirus har ökat något sedan föregående vecka. Totalt rapporterades 198 fall av noro- och 17 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Västerbotten, Östergötland och Halland. Att döma av antalet inrapporterade fall tyder allt på att årets säsong är av det mildare slaget och kurvan fortsätter att likna den för 2013/2014. Dock är det endast en bråkdel av alla fall som rapporteras och dessa återspeglar främst calicivirusinfektioner inom vård och omsorg. Toppen för vinterkräksjukesäsongen brukar ses i februari-mars.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats som inkluderar ordet ”vinterkräksjuka” och som främst återspeglar spridningen av smitta i samhället har återigen minskat sedan föregående vecka.

Calicivirusrapport v 7 – publicerades 19 februari (PDF, 584 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 7 visar att antalet rapporterade fall av norovirus har ökat jämfört med förgående vecka. Totalt rapporterades 183 fall av noro- och 13 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Jämtland, Kalmar och Södermanland. Antalet inrapporterade fall är lägre än vid samma tidpunkt förra året och säsongens kurva fortsätter att likna den för 2013/2014. Toppen för vinterkräksjukesäsongen brukar ses i februari-mars.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats som inkluderar ordet ”vinterkräksjuka” och som främst återspeglar spridningen av smitta i samhället har ökat marginellt sedan föregående vecka.

Calicivirusrapport v 6 – publicerades 12 februari (PDF, 576 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 6 visar att antalet rapporterade fall av norovirus har minskat ytterligare sedan förgående vecka. Totalt rapporterades 130 fall av noro- och 13 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Östergötland, Södermanland och Skåne. Antalet inrapporterade fall är lägre än vid samma tidpunkt förra året och säsongens kurva fortsätter att likna den för 2013/2014. Toppen för vinterkräksjukesäsongen brukar ses i februari-mars. Under veckan har enstaka utbrott från både vården och övriga samhället rapporterats.

Även antalet sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats som inkluderar ordet ”vinterkräksjuka” och som främst återspeglar spridningen av smitta i samhället har minskat sedan föregående vecka.

Calicivirusrapport v 5 – publicerades 5 februari (PDF, 576 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 5 visar att antalet rapporterade fall av både noro- och sapovirus minskat något jämfört med förgående vecka. Säsongens kurva fortsätter att likna den för 2013/2014. Totalt rapporterades 174 fall av noro- och 10 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Östergötland, Västerbotten och Södermanland.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats som inkluderar ordet
”vinterkräksjuka” och som främst återspeglar spridningen av smitta i samhället har
minskat något jämfört med föregående vecka.

Calicivirusrapport v 4 – publicerades 28 januari (PDF, 587 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 4 visar att antalet rapporterade fall av både noro- och sapovirus ökat jämfört med förgående vecka. Säsongens kurva fortsätter att likna den för 2013/2014.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" och som främst återspeglar spridningen av smitta i samhället har däremot sjunkit något jämfört med föregående vecka.

Calicivirusrapport v 3 – publicerades 22 januari (PDF, 695 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 3 visar att antalet rapporterade fall av både noro- och sapovirus sjunkit något jämfört med förgående vecka och säsongens kurva fortsätter att likna den för 2013/2014.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" och som främst återspeglar spridningen av smitta i samhället har ökat något jämfört med föregående vecka.

Calicivirusrapport v 2 – publicerades 14 januari (PDF, 695 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 2 visar att antalet rapporterade fall av norovirus har sjunkit marginellt jämfört med förgående vecka. Antalet inrapporterade fall är jämförbart med antalet fall vid samma tidpunkt förra året och säsongens kurva fortsätter att likna den för 2013/2014.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" och som främst återspeglar spridningen av smitta i samhället har minskat den senaste veckan.

Calicivirusrapport v 1 – publicerades 8 januari (PDF, 671 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport visar att antalet rapporterade fall av norovirus har ökat successivt under jul- och nyårshelgen. Dock har det hittills rapporterats in ungefär lika många fall som vid samma tidpunkt förra året och säsongens kurva liknar den för 2013/2014.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" och som främst återspeglar spridningen av smitta i samhället har minskat den senaste veckan.

Calicivirusrapport v 50 - publicerades 18 december (PDF, 693 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 50 visar att antalet rapporterade fall av norovirus har ökat jämfört med föregående vecka och att antalet fall av sapovirus ligger kvar på en låg nivå. Totalt rapporterades 85 fall av noro- och ett fall av sapovirus.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" har ökat jämfört med förra veckan.

Calicivirusrapport v 49 - publicerades 10 december (PDF, 693 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 49 visar att antalet rapporterade fall av norovirus sjunkit något jämfört med föregående vecka och att antalet fall av sapovirus ligger kvar på en låg nivå. Totalt rapporterades 61 fall av noro- och fem fall av sapovirus.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguiden som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" har minskat jämfört med förra veckan.

Calicivirusrapport v 48 - publicerades 4 december (PDF, 692 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 48 visar att antalet rapporterade fall av norovirus ligger på samma nivå som föregående vecka och att antalet fall av sapovirus ligger kvar på en låg nivå. Totalt rapporterades 76 fall av noro- och tre fall av sapovirus.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguiden som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" har ökat markant jämfört med förra veckan vilket indikerar på att spridning av vinterkräksjuka har tagit fart i samhället.

Calicivirusrapport v 47 - publicerades 26 november (PDF, 690 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 47 visar att antalet rapporterade fall av norovirus har ökat och från flera landsting rapporteras en nämnvärt högre incidens jämfört med tidigare veckor. Antalet rapporterade fall av sapovirus ligger kvar på en låg nivå. Totalt rapporterades 82 fall av norovirus och endast ett fall av sapovirus.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguiden som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" har nu passerat den statistiska gräns som definierats som en indikator på att spridning av vinterkräksjuka tagit fart i samhället. Man kan därför vänta sig att antalet fall, som rapporteras från sjukvården, kommer att öka inom de närmaste veckorna.

Calicivirusrapport v 46 - publicerades 19 november (PDF, 685 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 46 visar på en liten ökning av antalet rapporterade fall av norovirus jämfört med tidigare veckor. Antalet rapporterade fall av sapovirus ligger kvar på en låg nivå. Totalt rapporterades 54 fall av norovirus och fem fall av sapovirus.

Även om man kan se en liten ökning i antalet sökningar på 1177 Vårdguiden som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" betraktas calicivirusaktiviteten fortfarande vara låg i landet och antalet inrapporterade fall väntade för årstiden.

Calicivirusrapport v 45 - publicerades 12 november (PDF, 685 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 45 visar att antalet fall av noro- och sapovirus fortsatt ligger på en för årstiden förväntat låg nivå. Totalt rapporterades 38 fall av norovirus och 3 fall av sapovirus. Även antalet sökningar på 1177 Vårdguiden som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" ligger på en låg nivå.

Calicivirusrapport v 44 - publicerades 5 november (PDF, 679 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 44 visar att antalet fall av noro- och sapovirus fortsatt ligger på en för årstiden förväntat låg nivå. Totalt rapporterades 37 fall av norovirus och 6 fall av sapovirus. Även antalet sökningar på 1177 Vårdguiden som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" ligger på en låg nivå.

Calicivirusrapport v 43 - publicerades 29 oktober (PDF, 680 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 43 visar att antalet fall av noro- och sapovirus fortsatt ligger på en för årstiden förväntat låg nivå. Totalt rapporterades 33 fall av norovirus och 5 fall av sapovirus.

Calicivirusrapport v 42 - publicerades 22 oktober (PDF, 667 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 42 visar att antalet fall av noro- och sapovirus fortsatt ligger på en för årstiden förväntat låg nivå. Totalt rapporterades 24 fall av norovirus och 1 fall av sapovirus. Även antalet sökningar på 1177 Vårdguiden som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" ligger på en låg nivå.

Calicivirusrapport v 41 - publicerades 16 oktober (PDF, 717 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 41 visar att antalet fall av noro- och sapovirus fortsatt ligger på en för årstiden förväntat låg nivå. Totalt rapporterades 23 fall av norovirus och 2 fall av sapovirus. Även antalet sökningar på 1177 Vårdguiden som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" ligger på en låg nivå.

Calicivirusrapport v 40 - publicerades 9 oktober (PDF, 719 kB)

Höstens första rapport från Folkhälsomyndigheten visar att antalet fall av noro- och sapovirus ligger på en för årstiden förväntat låg nivå. Totalt rapporterades 27 fall av norovirus och 5 fall av sapovirus under vecka 40.