Calicivirusrapport v 23 - publicerades 20 juni 2016 (PDF, 599 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 23 visar att antalet rapporterade fall av norovirus sjunkit jämfört med förra veckan. Det är dock flera laboratorier som denna vecka inte inkommit med någon statistik. Totalt rapporterades 14 fall av norovirus och 3 fall av sapovirus. Trots att denna säsong bedöms vara av det mildare slaget ska man ha i åtanke att statistiken som presenteras i rapporten endast utgör en bråkdel av alla fall i samhället. Folkhälsomyndigheten har under den senaste tiden fått kännedom om flera utbrott av vinterkräksjuka i bland annat skolor och på arbetsplatser.

Detta är den sista veckorapporten för säsongen och på torsdag 23 juni 2016 publiceras en slutrapport som sammanfattar säsongen 2015-2016 här på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Calicivirusrapport v 22 - publicerades 9 juni 2016 (PDF, 576 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 22 visar att det totala antalet rapporterade fall av norovirus sjunkit jämfört med förra veckan. Det är dock flera laboratorier som denna vecka inte inkommit med någon statistik. Totalt rapporterades 16 fall av norovirus och 2 fall av sapovirus.

Calicivirusrapport v 21 - publicerades 2 juni 2016 (PDF, 523 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 21 visar att det totala antalet rapporterade fall av calicivirus sjunkit markant jämfört med förra veckan. Det är dock flera laboratorier som denna vecka inte inkommit med någon statistik. Totalt rapporterades 35 fall av norovirus och 2 fall av sapovirus.

Calicivirusrapport v 20 - publicerades 26 maj 2016 (PDF, 613 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 20 visar att det totala antalet rapporterade fall av calicivirus ligger på ungefär samma nivå som förra veckan. Totalt rapporterades 67 fall av norovirus och 7 fall av sapovirus.

Calicivirusrapport v 19 - publicerades 18 maj 2016 (PDF, 538 kB)

Under vecka 19 rapporterades det totalt 62 fall av calicivirus. Säsongen lider mot sitt slut och detta är tredje vecka i rad som vi ser en minskning i antalet rapporterade fall. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Södermanland, Jämtland och Jönköping.

Calicivirusrapport v 18 - publicerades 12 maj 2016 (PDF, 536 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 18 visar att det totala antalet rapporterade fall av calicivirus har minskat jämfört med förra veckan och säsongens kurva fortsätter att likna den för 2014-2015. Totalt rapporterades 86 fall av noro- och 3 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Värmland, Jönköping och Västerbotten.

Calicivirusrapport v 17 - publicerades 4 maj 2016 (PDF, 541 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 17 visar att det totala antalet rapporterade fall av calicivirus ligger på samma nivå som förra veckan. Totalt rapporterades 115 fall av noro- och 9 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Södermanland, Västerbotten och Kronoberg.

Calicivirusrapport v 16 - publicerades 28 april 2016 (PDF, 543 kB)

Under vecka 16 rapporterades 114 fall av norovirus vilket är lika många fall som förra veckan och normalt för en mild säsong den här tiden på året. Totalt rapporterades 6 fall av sapovirus vilket är en minskning jämfört med förra veckan. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Västerbotten, Jönköping och Kronoberg.

Calicivirusrapport v 15 - publicerades 21 april 2016 (PDF, 536 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 15 visar att det totala antalet rapporterade fall av calicivirus har sjunkit jämfört med föregående vecka. Totalt rapporterades 105 fall av norovirus och 12 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Jönköping, Västerbotten och Södermanland. Under veckan som gått har Folkhälsomyndigheten fått kännedom om två calicivirusutbrott kopplade till restauranger där sammanlagt ett 80-tal personer insjuknat.

Calicivirusrapport v 14 - publicerades 13 april 2016 (PDF, 543 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 14 visar att det totala antalet rapporterade fall av calicivirus har sjunkit markant jämfört med föregående vecka. Totalt rapporterades 110 fall av norovirus och endast 2 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Värmland, Kronoberg och Örebro. Trots att säsongen 2015-2016 bedöms vara av det mildare slaget ska man ha i åtanke att statistiken som presenteras i denna rapport återspeglar calicivirusinfektioner inom vård och omsorg vilka endast utgör en bråkdel av alla fall i samhället.

Calicivirusrapport v 13 - publicerades 6 april 2016 (PDF, 539 kB)

Baserat på antalet inrapporterade fall kunde man vecka 13 notera en liten ökning av norovirus. Totalt rapporterades 168 fall av norovirus och endast 4 fall av sapovirus. Det har hittills rapporterats in ungefär lika många fall som vid samma tidpunkt förra året. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Södermanland, Jönköping och Örebro.

Calicivirusrapport v 12 - publicerades 31 mars 2016 (PDF, 533 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 12 visar att antalet inrapporterade fall av noro- och sapovirus fortsätter att sjunka. Det är dock flera laboratorier som denna vecka inte inkommit med någon statistik. Totalt rapporterades 135 fall av norovirus och 7 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Jämtland, Gotland och Värmland. Att döma av antalet inrapporterade fall tyder allt på att säsongen 2015/2016 är av det mildare slaget och liknar de säsonger vi haft de senaste två åren.

Calicivirusrapport v 11 - publicerades 25 mars 2016 (PDF, 609 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 11 visar att antalet rapporterade fall av norovirus sjunkit jämfört med föregående vecka. Totalt rapporterades 150 fall av norovirus och 18 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Örebro, Jönköping och Halland.

Calicivirusrapport v 10 - publicerades 16 mars 2016 (PDF, 617 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 10 visar att antalet rapporterade fall av norovirus sjunkit jämfört med föregående vecka. Totalt rapporterades 179 fall av norovirus och 15 fall av sapovirus vilket är normalt för en mild säsong vid den här tiden på året. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Jämtland, Värmland och Södermanland.

Calicivirusrapport v 9 - publicerades 9 mars 2016 (PDF, 543 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport visar att antalet rapporterade fall av norovirus minskat jämfört med föregående vecka. Det har hittills totalt rapporterats in ungefär lika många fall som vid samma tidpunkt förra säsongen. Under vecka 9 rapporterades 200 fall av norovirus och 14 fall av sapovirus vilket är normalt för en mild säsong vid den här tiden på året. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Västmanland, Jönköping och Värmland.

Calicivirusrapport v 8 - publicerades 3 mars 2016 (PDF, 539 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 8 visar att antalet rapporterade fall av norovirus ökat jämfört med föregående vecka. Totalt rapporterades 243 fall av norovirus och 4 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Södermanland, Västra Götaland och Jönköping. Att döma av antalet inrapporterade fall tyder allt på att årets säsong är av det mildare slaget. Dock är det endast en bråkdel av alla fall som rapporteras och dessa återspeglar främst calicivirusinfektioner inom vård och omsorg.

Calicivirusrapport v 7 - publicerades 24 februari 2016 (PDF, 543 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 7 visar att antalet rapporterade fall av norovirus ökat jämfört med föregående vecka och vi närmar oss den tid då vi vanligtvis ser toppen för säsongen. Totalt rapporterades 237 fall av norovirus och 14 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Västra Götaland, Jämtland och Södermanland.

Calicivirusrapport v 6 - publicerades 18 februari 2016 (PDF, 540 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 6 visar att antalet rapporterade fall av norovirus fortsätter att öka successivt och vi närmar oss nu den tid då vi vanligtvis ser toppen för säsongen. Under förra veckan rapporterades totalt 188 fall av norovirus och 11 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Halland, Södermanland och Skåne.

Calicivirusrapport v 5 - publicerades 11 februari 2016 (PDF, 534 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 5 visar att antalet rapporterade fall av norovirus sjunkit jämfört med förra veckan medan antal fall av sapovirus ökat markant. Det totala antalet inrapporterade fall är dock lägre än vid samma tidpunkt förra säsongen. Under förra veckan rapporterades totalt 160 fall av norovirus och 21 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Södermanland, Västmanland och Värmland.

Calicivirusrapport v 4 - publicerades 4 februari 2016 (PDF, 541 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 4 visar att antalet rapporterade fall av norovirus fortsätter att öka successivt och säsongen förväntas kulminera om några veckor. Det har hittills rapporterats in ungefär lika många fall som vid samma tidpunkt förra året och säsongens kurva liknar den för 2014/2015. Under förra veckan rapporterades totalt 170 fall av norovirus och 6 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Värmland, Södermanland och Halland.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguiden som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" har däremot sjunkit jämfört med föregående vecka.

Calicivirusrapport v 3 - publicerades 28 januari 2016 (PDF, 535 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 3 visar att antalet rapporterade fall av noro- och sapovirus ökat jämfört med förgående vecka. Totalt rapporterades 134 fall av norovirus och 7 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Västmanland, Västerbotten och Södermanland.

Även antalet sökningar på 1177 Vårdguiden som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" har ökat jämfört med föregående vecka.

Calicivirusrapport v 2 - publicerades 21 januari 2016 (PDF, 538 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 2 visar att antalet rapporterade fall av noro- och sapovirus ökat jämfört med förgående vecka. Antalet inrapporterade fall är jämförbart med antalet fall under samma period förra säsongen. Totalt rapporterades 123 fall av norovirus och 5 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Jönköping, Södermanland och Västmanland.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguiden som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" har ökat jämfört med föregående vecka.

Calicivirusrapport v 1 - publicerades 14 januari 2016 (PDF, 538 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 1 visar att antalet rapporterade fall av norovirus ökat jämfört med förgående vecka och att antalet fall av sapovirus ligger kvar på en låg nivå. Totalt rapporterades 120 fall av norovirus och endast 2 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Västerbotten, Södermanland och Skåne.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguiden som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" har minskat jämfört med föregående vecka.

Calicivirusrapport v 53 - publicerades 7 januari 2016 (PDF, 528 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 53 visar att antalet rapporterade fall av norovirus ökat jämfört med förgående vecka och att antalet fall av sapovirus ligger kvar på en låg nivå. Totalt rapporterades 94 fall av norovirus och 3 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Södermanland, Västmanland och Halland.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguiden som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" har minskat jämfört med föregående vecka.

Calicivirusrapport v 52 - publicerades 30 december (PDF, 526 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 52 visar att antalet rapporterade fall av både noro- och sapovirus minskat jämfört med förgående vecka. Det är dock flera laboratorier som denna vecka inte skickat in någon statistik. Totalt rapporterades 57 fall av norovirus och 2 fall av sapovirus

Antalet sökningar på 1177 Vårdguiden som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" har ökat jämfört med föregående vecka.

Calicivirusrapport v 51 - publicerades 23 december (PDF, 537 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 51 visar att antalet rapporterade fall av både noro- och sapovirus ökat något jämfört med förgående vecka. Antal fall ligger dock fortsatt på en för årstiden förväntad nivå. Totalt rapporterades 109 fall av norovirus och 3 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Jämtland, Halland och Södermanland.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguiden som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" har ökat marginellt jämfört med föregående vecka.

Calicivirusrapport v 50 - publicerades 17 december (PDF, 531 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 50 visar att antalet rapporterade fall av både noro- och sapovirus ökat något jämfört med förgående vecka. Dock har det totalt hittills rapporterats in något färre antal fall av norovirus jämfört med samma tidpunkt förra året. Totalt rapporterades denna vecka 94 fall av norovirus och 9 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Västmanland, Halland och Södermanland.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguiden som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" har sjunkit något jämfört med föregående vecka.

Calicivirusrapport v 49 - publicerades 10 december (PDF, 532 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 49 visar att antalet rapporterade fall av både noro- och sapovirus ökat jämfört med förgående vecka. Antal fall ligger dock fortsatt på en för årstiden förväntad nivå. Totalt rapporterades 83 fall av norovirus och 8 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Södermanland, Gävleborg och Örebro.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguiden som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" har ökat markant jämfört med föregående vecka.

Calicivirusrapport v 48 - publicerades 3 december (PDF, 534 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 48 visar att antalet rapporterade fall av norovirus har ökat jämfört med föregående vecka. Antalet rapporterade fall av sapovirus ligger kvar på en låg nivå. Totalt rapporterades 59 fall av norovirus och endast ett fall av sapovirus.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguiden som inkluderar ordet ”vinterkräksjuka” har nu passerat den statistiska gräns som definierats som en indikator på att spridning av vinterkräksjuka tagit fart i samhället. Man kan därför vänta sig att antalet fall, som rapporteras från sjukvården, kommer att öka inom de närmaste veckorna.

Calicivirusrapport v 47 - publicerades 26 november (PDF, 610 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 47 visar på en minskning av antalet rapporterade fall av både sapo- och norovirus jämfört med föregående vecka. Totalt rapporterades 37 fall av norovirus och fyra fall av sapovirus.

Antalet sökningar på 1177 Vårdguiden som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" har ökat jämfört med föregående vecka.

Calicivirusrapport v 46 - publicerades 19 november (PDF, 605 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 46 visar att antalet fall av noro- och sapovirus ökat något jämfört med föregående vecka. Antalet fall ligger dock fortsatt på en för årstiden förväntad nivå. Totalt rapporterades 66 fall av norovirus och 10 fall av sapovirus.

Även sökningar på 1177 Vårdguiden som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" har ökat jämfört med föregående vecka.

Calicivirusrapport v 45 - publicerades 11 november (PDF, 604 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 45 visar att antalet fall av noro- och sapovirus ökat något jämfört med föregående vecka. Antalet fall ligger dock fortsatt på en för årstiden förväntat låg nivå. Totalt rapporterades 57 fall av norovirus och 7 fall av sapovirus.

Även sökningar på 1177 Vårdguiden som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" har ökat jämfört med föregående vecka.

Calicivirusrapport v 44 - publicerades 5 november (PDF, 600 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 44 visar att antalet fall av noro- och sapovirus fortsatt ligger på en för årstiden förväntat låg nivå. Totalt rapporterades 25 fall av norovirus och 2 fall av sapovirus.

Även om man kan se en liten ökning i antalet sökningar på 1177 Vårdguiden som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" betraktas calicivirusaktiviteten fortfarande vara låg i landet och antalet inrapporterade fall väntade för årstiden.

Calicivirusrapport v 43 - publicerades 28 oktober (PDF, 594 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 43 visar att antalet fall av noro- och sapovirus fortsatt ligger på en för årstiden förväntat låg nivå. Totalt rapporterades 34 fall av norovirus och 5 fall av sapovirus. Även antalet sökningar på 1177.se Vårdguiden som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" ligger på en låg nivå.

Calicivirusrapport v 42 - publicerades 22 oktober (PDF, 595 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 42 visar att antalet fall av noro- och sapovirus fortsatt ligger på en för årstiden förväntat låg nivå. Totalt rapporterades 21 fall av norovirus och 4 fall av sapovirus. Även antalet sökningar på 1177.se Vårdguiden som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" ligger på en låg nivå.

Calicivirusrapport v 41 - publicerades 15 oktober (PDF, 592 kB)

Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 41 visar att antalet fall av noro- och sapovirus fortsatt ligger på en för årstiden förväntat låg nivå. Totalt rapporterades 27 fall av norovirus och3 fall av sapovirus. Även antalet sökningar på 1177.se Vårdguiden som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" ligger på en låg nivå. Under veckan som gått har Folkhälsomyndigheten fått kännedom om ett calicivirusutbrott kopplat till en restaurang där ett 30-tal personer insjuknade.

Calicivirusrapport v 40 - publicerades 8 oktober (PDF, 589 kB)

Höstens första rapport från Folkhälsomyndigheten visar att antalet fall av noro- och sapovirus ligger på en för årstiden förväntat låg nivå. Totalt rapporterades 15 fall av norovirus och 4 fall av sapovirus under vecka 40. Även antalet sökningar på 1177.se Vårdguiden som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" ligger på en låg nivå.