Veckorapport om Calicivirus, vecka 1, 2022

Lyssna

Denna rapport publicerades 7 januari 2022 och redovisar calicivirus-statistik för vecka 52.

Sammanfattning

Vinterkräksjukesäsongen är igång och just nu rapporterades det in fler fall än brukligt så här års.

Webbsök

Webbsök är ett övervakningssystem som följer sökningar med sökordet vinterkräksjuka i förhållande till alla sökningar som görs på 1177.se. Övervakningen genom webbsök återspeglar främst spridningen av calicivirus i samhället och inte situationen i vården. Vecka 52, 2021 gjordes totalt 190318 sökningar på webbplatsen. Av dessa var 795 (0.42procent) på vinterkräksjuka.

Figur 1. Grafen visar andelen av det totala antalet sökningar som görs på 1177.se per vecka (grön linje) som gjorts med sökordet vinterkräksjuka.

Graf över sökningar på vinterkräksjuka på 1177.se. Kraftig uppgång senaste tiden.

Laboratoriebekräftade fall

Säsongsövervakningen för calicivirus sker genom frivillig laboratorierapportering och de fall som rapporteras in till Folkhälsomyndigheten återspeglar främst calicivirusinfektioner hos patienter som behövt söka sjukvård. Under föregående vecka rapporterades totalt 208 fall av calicivirus (186 norovirus och 22 sapovirus) vilket är mycket högre jämfört med medel för de senaste säsongerna.

Figur 2. Grafen visar antal laboratoriebekräftade fall av calicivirus (noro- och sapovirus) säsong 2020–2021, 2021–2022 samt medel för säsongerna 2016–2019.

Stapeldiagram över fall av calicivirus per vecka. Stor ökning senaste tiden.