Veckorapport om Calicivirus, vecka 48, 2021

Lyssna

Denna rapport publicerades 10 december 2021 och redovisar calicivirus-statistik för vecka 48.

Sammanfattning

Andelen sökningar på ordet vinterkräksjuka på 1177.se (Vårdguidens webbplats) har passerat den statistiskt uträknade gräns som indikerar att spridningen av calicivirus har ökat i samhället. Detta sammantaget med att ett ökat antal laboratoriebekräftade fall har rapporterats till Folkhälsomyndigheten tyder på att vinterkräksjukesäsongen 2021-2022 har startat.

Webbsök

Webbsök är ett övervakningssystem som följer sökningar med sökordet vinterkräksjuka i förhållande till alla sökningar som görs på 1177.se. Övervakningen genom webbsök återspeglar främst spridningen av calicivirus. Sökningarna ger oftast en förvarning ett par veckor innan säsongen med calicivirusutbrott inom sjukvården startar, även om den exakta tiden kan variera från säsong till säsong och för olika delar av landet. Vecka 48 har den statistiska gräns som indikerar spridning i samhället återigen passerats i stort sett samtidigt som vi fått rapporter om en ökning av antalet utbrott inom vården.

Grafen (figur 1) visar också när andelen sökningar passerar den statistiska gräns som indikerar att spridningen tagit fart i samhället (blå punkt). Tidigare säsongsstarter är markerade med gröna punkter.

Figur 1. Grafen visar andelen av det totala antalet sökningar som görs på 1177.se per vecka som gjorts med sökordet vinterkräksjuka (blå linje).

Förklaring finns i texten.

Laboratoriebekräftade fall

Säsongsövervakningen för calicivirus sker genom frivillig laboratorierapportering och de fall som rapporteras in till Folkhälsomyndigheten återspeglar främst calicivirusinfektioner hos patienter som behövt söka sjukvård. Under föregående vecka rapporterades totalt 137 fall av calicivirus (118 norovirus och 19 sapovirus) vilket är något högre jämfört med medel för de senaste säsongerna.

Figur 2. Grafen visar antal laboratoriebekräftade fall av calicivirus (noro- och sapovirus) säsong 2020–2021, 2021-2022 samt medel för säsongerna 2016-2019.

Förklaring finns i texten.

Källa: Folkhälsomyndigheten