Veckorapport om Calicivirus, vecka 51, 2021

Lyssna

Denna rapport publicerades 23 december 2021 och redovisar calicivirus-statistik för vecka 50.

Sammanfattning

Vinterkräksjukesäsongen är igång och just nu rapporterades det in fler fall än brukligt så här års.

Webbsök

Webbsök är ett övervakningssystem som följer sökningar med sökordet vinterkräksjuka i förhållande till alla sökningar som görs på 1177.se. Övervakningen genom webbsök återspeglar främst spridningen av calicivirus i samhället och inte situationen i vården. Under vecka 50, 2021 gjordes totalt 269244 sökningar på webbplatsen. Av dessa var 1164 (0.43 procent) på vinterkräksjuka.

Figur 1. Grafen visar andelen av det totala antalet sökningar som görs på 1177.se per vecka (grön linje) som gjorts med sökordet "vinterkräksjuka".

Linjediagram över webbsök på vinterkräksjuka. En kraftig ökning senaste veckan

Laboratoriebekräftade fall

Säsongsövervakningen för calicivirus sker genom frivillig laboratorierapportering och de fall som rapporteras in till Folkhälsomyndigheten återspeglar främst calicivirusinfektioner hos patienter som behövt söka sjukvård. Under föregående vecka rapporterades totalt 216 fall av calicivirus (200 norovirus och 16 sapovirus) vilket är mycket högre jämfört med medel för de senaste säsongerna.

Figur 2. Grafen visar antal laboratoriebekräftade fall av calicivirus (noro- och sapovirus) säsong 2020–2021, 2021–2022 samt medel för säsongerna 2016–2019.

Graf över antalet fall av calicivirus. Ökning de senaste veckorna.