Veckorapport om Calicivirus, vecka 11, 2022

Lyssna

Denna rapport publicerades 17 mars 2022 och redovisar calicivirus-statistik för vecka 10, 2022.

Sammanfattning

Vinterkräksjukesäsongen är igång och just nu befinner vi oss i en period med hög smittspridning i samhället.

Webbsök

Webbsök är ett övervakningssystem som följer sökningar med sökordet vinterkräksjuka i förhållande till alla sökningar som görs på 1177.se. Övervakningen genom webbsök återspeglar främst spridningen av calicivirus i samhället och inte situationen i vården. Vecka 10, 2022 gjordes totalt 149 308 sökningar på webbplatsen. Av dessa var 362 (0.24 procent) på vinterkräksjuka.

Figur 1: grafen visar andelen av det totala antalet sökningar som görs på 1177.se per vecka (grön linje) som gjorts med sökordet vinterkräksjuka.

Laboratoriebekräftade fall

Säsongsövervakningen för calicivirus sker genom frivillig laboratorierapportering och de fall som rapporteras in till Folkhälsomyndigheten återspeglar främst calicivirusinfektioner hos patienter som behövt söka sjukvård. Under föregående vecka rapporterades totalt 257 fall av calicivirus (240 norovirus och 17 sapovirus) vilket är ökning jämfört med föregående veckor.

Figur 2: grafen visar antal laboratoriebekräftade fall av calicivirus (noro- och sapovirus) säsong 2020–2021, 2021-2022 samt medel för säsongerna 2016-2019.

grafen visar att det under vecka 10 år 2022 rapporterades in 257 fall av calicivirus vilket är en ökning jämfört med tidigare veckor.

Källa: Folkhälsomyndigheten.