Veckorapport om Calicivirus, vecka 13, 2022

Lyssna

Denna rapport publicerades 31 mars 2022 och redovisar calicivirus-statistik för vecka 12, 2022.

Sammanfattning

Vinterkräksjukesäsongen är igång och just nu befinner vi oss i en period med hög smittspridning i samhället.

Webbsök

Webbsök är ett övervakningssystem som följer sökningar med sökordet vinterkräksjuka i förhållande till alla sökningar som görs på 1177.se. Övervakningen genom webbsök återspeglar främst spridningen av calicivirus i samhället och inte situationen i vården. Vecka 12, 2022 gjordes totalt 148 214 sökningar på webbplatsen. Av dessa var 270 (0.18 procent) på vinterkräksjuka.

Figur 1. Grafen visar andelen av det totala antalet sökningar som görs på 1177.se per vecka (grön linje) som gjorts med sökordet vinterkräksjuka.

Bilden visar en graf som beskriver sökmönstret för ordet vinterkräksjuka på 1177.se. i grafen ser man att sökningarna den senaste veckorna har minskat.

Laboratoriebekräftade fall

Säsongsövervakningen för calicivirus sker genom frivillig laboratorierapportering och de fall som rapporteras in till Folkhälsomyndigheten återspeglar främst calicivirusinfektioner hos patienter som behövt söka sjukvård. Under föregående vecka rapporterades totalt 258 fall av calicivirus (231 norovirus och 27 sapovirus) och just nu befinner vi oss i en period med hög smittspridning av vinterkräksjuka i samhället.

Figur 2. Grafen visar antal laboratoriebekräftade fall av calicivirus (noro- och sapovirus) säsong 2020–2021, 2021-2022 samt medel för säsongerna 2016-2019.

Grafen visar att det under vecka 12 år 2022 rapporterades in 258 fall av calicivirus vilket är ungefär lika många fall som rapporterats in de senaste tre veckorna.

Källa: Folkhälsomyndigheten.