Veckorapport om Calicivirus, vecka 19, 2022

Lyssna

Denna rapport, som beskriver vinterkräksjukesäsongen 2021-2022, publicerades 12 maj 2022 och redovisar statistik fram till vecka 18, 2022.

Sammanfattning

Säsongen är igång med en fortsatt hög smittspridning av vinterkräksjuka i samhället.

Webbsök

Webbsök är ett övervakningssystem som följer sökningar med sökordet vinterkräksjuka i förhållande till alla sökningar som görs på 1177.se. Övervakningen genom webbsök återspeglar främst spridningen av calicivirus i samhället och inte situationen i vården. Vecka 18, 2022 gjordes totalt 151 742 sökningar på webbplatsen. Av dessa var 80 (0.05 procent) på vinterkräksjuka.

Figur 1. Grafen visar andelen av det totala antalet sökningar som görs på 1177.se per vecka (blå linje) som gjorts med sökordet vinterkräksjuka.

Bilden visar en graf som beskriver sökmönstret för ordet vinterkräksjuka på 1177.se. I grafen ser man att sökningarna den senaste veckorna har minskat.

Laboratoriebekräftade fall

Säsongsövervakningen för calicivirus sker genom frivillig laboratorierapportering och de fall som rapporteras in till Folkhälsomyndigheten återspeglar främst calicivirusinfektioner hos patienter som behövt söka sjukvård. Under föregående vecka rapporterades totalt 179 fall av calicivirus (173 norovirus och 6 sapovirus). De senaste veckorna har vi sett en succesiv nedgång i antalet inrapporterad fall, trots det rapporteras det fortsatt in fler fall än normalt under den här tiden på året.

Figur 2. Grafen visar antal laboratoriebekräftade fall av calicivirus (noro- och sapovirus) säsong 2020–2021, 2021-2022 samt medel för säsongerna 2016-2019.

Grafen visar att det under vecka 18 år 2022 rapporterades in 179 fall av calicivirus vilket är en minskning jämfört med de senaste veckorna.

Källa: Folkhäsomyndigheten.