Veckorapport om Calicivirus, vecka 9, 2022

Lyssna

Denna rapport publicerades 3 mars 2022 och redovisar calicivirus-statistik för vecka 8 - 2022.

Sammanfattning

Vinterkräksjukesäsongen är igång och just nu befinner vi oss i en period med hög smittspridning i samhället.

Webbsök

Webbsök är ett övervakningssystem som följer sökningar med sökordet vinterkräksjuka i förhållande till alla sökningar som görs på 1177.se. Övervakningen genom webbsök återspeglar främst spridningen av calicivirus i samhället och inte situationen i vården. Vecka 8, 2022 gjordes totalt 146 545 sökningar på webbplatsen. Av dessa var 399 (0.27 procent) på vinterkräksjuka.

Figur 1: grafen visar andelen av det totala antalet sökningar som görs på 1177.se per vecka (grön linje) som gjorts med sökordet vinterkräksjuka.

Bilden visar en graf som beskriver sökmönstret för ordet vinterkräksjuka på 1177.se. i grafen ser man att sökningarna ökat successivt under de senaste veckorna.

Laboratoriebekräftade fall

Säsongsövervakningen för calicivirus sker genom frivillig laboratorierapportering och de fall som rapporteras in till Folkhälsomyndigheten återspeglar främst calicivirusinfektioner hos patienter som behövt söka sjukvård. Under föregående vecka rapporterades totalt 213 fall av calicivirus (192 norovirus och 21 sapovirus) vilket är ökning jämfört med föregående veckor.

Figur 2: grafen visar antal laboratoriebekräftade fall av calicivirus (noro- och sapovirus) säsong 2020–2021, 2021-2022 samt medel för säsongerna 2016-2019.

grafen visar att det under vecka 8 år 2022 rapporterades in 213 fall av calicivirus vilket är en ökning jämfört med tidigare veckor.

Källa: Folkhälsomyndigheten.