Veckorapport om calicivirus, vecka 6, 2023

Lyssna

Denna rapport publicerades 9 februari 2023 och redovisar statistik till och med vecka 5, 2023.

Sammanfattning

Vinterkräksjukesäsongen är igång och just nu rapporteras det in färre antal fall än vad det brukar göra så här års.

Webbsök

Webbsök är ett övervakningssystem som följer sökningar med sökordet vinterkräksjuka i förhållande till alla sökningar som görs på 1177.se. Övervakningen bygger på en beräknad statistisk gräns för när sökningarna indikerar en ökad spridning i samhället och ger oftast en förvarning ett par veckor innan säsongen med calicivirusutbrott inom sjukvården startar. Den exakta startpunkten kan variera från säsong till säsong och för olika delar av landet. Under vecka 5, 2023 gjordes totalt149 976 sökningar på webbplatsen. Av dessa var 224 (0,15 procent) på vinterkräksjuka.

Figur 1: Andelen av det totala antalet sökningar som görs på 1177.se per vecka som gjorts med sökordet vinterkräksjuka (blå linje). Grafen visar också när andelen sökningar passerar den statistiska gräns som indikerar en ökad spridning i samhället (blå punkt). Tidigare säsongsstarter är markerade med gröna punkter.

I diagrammet kurvan för vecka 5, 2023 och det gjordes totalt 149 976 sökningar på 1177.se. Av dessa var 224 (0,15 procent) på ordet vinterkräksjuka.

Laboratoriebekräftade fall

Säsongsövervakningen för bekräftade fall av calicivirusinfektion sker genom frivillig laboratorierapportering och de fall som rapporteras in till Folkhälsomyndigheten är främst hos patienter som behövt söka sjukvård. Under föregående vecka rapporterades totalt 154 fall av calicivirus (129 norovirus och 25 sapovirus) vilket är lägre jämfört med medelvärdet för antal fall under motsvarande vecka under säsongerna 2016-2020.

Figur 2: Antal laboratoriebekräftade fall av calicivirus (noro- och sapovirus) säsong 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 samt medel för säsongerna från 2016 till 2020.

Bilden visar en graf som visar antal laboratoriebekräftade fall av calicivirus per vecka.