Veckorapport om calicivirus, vecka 16, 2023

Lyssna

Denna rapport publicerades 21 april 2023 och redovisar statistik till och med vecka 15, 2023.

Sammanfattning

Vinterkräksjukesäsongen är igång och just nu rapporteras det in fler antal fall än vad det brukar göra så här års.

Webbsök

Webbsök är ett övervakningssystem som följer sökningar med sökordet vinterkräksjuka i förhållande till alla sökningar som görs på 1177.se. Övervakningen bygger på en beräknad statistisk gräns för när sökningarna indikerar en ökad spridning i samhället och ger oftast en förvarning ett par veckor innan säsongen med calicivirusutbrott inom sjukvården startar. Den exakta startpunkten kan variera från säsong till säsong och för olika delar av landet. Under vecka 15, 2023 gjordes totalt 140 639 sökningar på webbplatsen. Av dessa var 145 (0,10 procent) på vinterkräksjuka.

Figur 1: Andelen av det totala antalet sökningar som görs på 1177.se per vecka som gjorts med sökordet vinterkräksjuka (blå linje). Grafen visar också när andelen sökningar passerar den statistiska gräns som indikerar en ökad spridning i samhället (blå punkt). Tidigare säsongsstarter är markerade med gröna punkter.

Diagram som visar sökmönstret för vinterkräksjuka på 1177. I grafen visas när andelen sökningar passerar den statistiska gräns som indikerar säsongsstart.

Laboratoriebekräftade fall

Säsongsövervakningen för bekräftade fall av calicivirusinfektion sker genom frivillig laboratorierapportering och de fall som rapporteras in till Folkhälsomyndigheten är främst hos patienter som behövt söka sjukvård. Under föregående vecka rapporterades totalt 296 fall av calicivirus (275 norovirus och 21 sapovirus) vilket är betydligt högre jämfört med medelvärdet för antal fall under motsvarande vecka under säsongerna 2016-2020.

Figur 2: Antal laboratoriebekräftade fall av calicivirus (noro- och sapovirus) säsong 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 samt medel för säsongerna från 2016 till 2020.

Graf som visar antal laboratoriebekräftade fall av calicivirus per vecka och medel för säsongerna från 2016-2020.