Veckorapport om calicivirus, vecka 20, 2023

Lyssna

Denna rapport publicerades 19 maj 2023 och redovisar statistik till och med vecka 19, 2023.

Sammanfattning

Det här är den sista veckorapporten för denna säsong. Inom kort publiceras en slutrapport i vilken vi sammanställer säsongen 2022-2023.

Webbsök

Webbsök är ett övervakningssystem som följer sökningar med sökordet vinterkräksjuka i förhållande till alla sökningar som görs på 1177.se. Övervakningen bygger på en beräknad statistisk gräns för när sökningarna indikerar en ökad spridning i samhället och ger oftast en förvarning ett par veckor innan säsongen med calicivirusutbrott inom sjukvården startar. Den exakta startpunkten kan variera från säsong till säsong och för olika delar av landet. Under vecka 19, 2023 gjordes totalt 138 206 sökningar på webbplatsen. Av dessa var 64 (0,05 procent) på vinterkräksjuka.

Figur 1: Andelen av det totala antalet sökningar som görs på 1177.se per vecka som gjorts med sökordet vinterkräksjuka (blå linje). Grafen visar också när andelen sökningar passerar den statistiska gräns som indikerar en ökad spridning i samhället (blå punkt). Tidigare säsongsstarter är markerade med gröna punkter.

Diagram som visar sökmönstret för vinterkräksjuka på 1177. I grafen visas när andelen sökningar passerar den statistiska gräns som indikerar säsongsstart.

Laboratoriebekräftade fall

Säsongsövervakningen för bekräftade fall av calicivirusinfektion sker genom frivillig laboratorierapportering och de fall som rapporteras in till Folkhälsomyndigheten är främst hos patienter som behövt söka sjukvård. Under föregående vecka rapporterades totalt 207 fall av calicivirus (191 norovirus och 16 sapovirus) vilket fortsatt är högt jämfört med medel för motsvarande period under säsongerna 2016-2020. Nuvarande säsong liknar i hög utsträckning säsongen 2021-2022, har en sen och utdragen säsongstopp och ett stort antal inrapporterade fall sent i säsongen.

Figur 2: Antal laboratoriebekräftade fall av calicivirus (noro- och sapovirus) säsong 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 samt medel för säsongerna från 2016 till 2020.

Graf som visar antal laboratoriebekräftade fall av calicivirus per vecka och medel för säsongerna från 2016-2020.