Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/02/1,251/0,620/00/03/1,871/0,620/01/0,620/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/01/0,342/0,690/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/01/1,670/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/02/0,690/01/0,344/1,390/01/0,343/1,042/0,690/00/0
Halland0/04/1,191/0,293/0,893/0,894/1,197/2,096/1,793/0,893/0,893/0,891/0,29
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping3/0,820/00/02/0,551/0,273/0,822/0,555/1,375/1,374/1,102/0,551/0,27
Kalmar0/03/1,224/1,620/00/02/0,813/1,222/0,812/0,816/2,445/2,033/1,22
Kronoberg3/1,481/0,491/0,490/00/01/0,494/1,981/0,491/0,490/01/0,492/0,99
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne2/0,146/0,435/0,364/0,292/0,1412/0,8714/1,017/0,508/0,583/0,213/0,213/0,21
Stockholm2/0,085/0,210/03/0,126/0,2510/0,427/0,2910/0,425/0,215/0,214/0,165/0,21
Södermanland0/01/0,330/01/0,334/1,340/01/0,331/0,330/00/03/1,000/0
Uppsala1/0,260/01/0,261/0,260/01/0,261/0,263/0,781/0,261/0,260/00/0
Värmland0/01/0,351/0,350/03/1,062/0,701/0,352/0,701/0,350/00/02/0,70
Västerbotten0/01/0,362/0,732/0,732/0,735/1,840/04/1,474/1,473/1,103/1,101/0,36
Västernorrland0/00/00/00/00/00/01/0,403/1,220/03/1,221/0,400/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/01/0,361/0,360/02/0,721/0,360/0
Västra Götaland18/1,0424/1,3915/0,8621/1,2116/0,9213/0,7536/2,0853/3,0738/2,2028/1,6231/1,7923/1,33
Örebro6/1,964/1,313/0,980/01/0,321/0,3212/3,939/2,952/0,651/0,326/1,962/0,65
Östergötland3/0,643/0,644/0,856/1,285/1,074/0,852/0,426/1,287/1,501/0,214/0,856/1,28
Totalt38/0,3655/0,5340/0,3843/0,4145/0,4367/0,6494/0,91114/1,1081/0,7862/0,6067/0,6449/0,47