Harpest är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/01/0,350/00/00/00/00/02/0,701/0,351/0,351/0,350/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/01/0,353/1,059/3,163/1,051/0,350/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/01/0,781/0,781/0,780/01/0,780/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,410/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/01/0,400/00/01/0,403/1,200/00/01/0,40
Skåne 0/00/00/00/00/00/01/0,080/00/00/00/00/0
Stockholm 0/00/00/00/00/00/01/0,042/0,095/0,226/0,263/0,131/0,04
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/01/0,350/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/02/0,721/0,363/1,071/0,361/0,36
Västerbotten 1/0,381/0,381/0,381/0,380/00/00/02/0,756/2,260/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,410/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/02/0,753/1,122/0,750/00/00/0
Västra Götaland 0/00/00/00/00/00/00/05/0,304/0,243/0,183/0,181/0,06
Örebro 0/00/01/0,340/00/00/04/1,3614/4,754/1,367/2,374/1,360/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,220/00/0
Totalt1/0,012/0,022/0,021/0,011/0,011/0,0112/0,1243/0,4330/0,3022/0,2215/0,154/0,04