Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge1/0,621/0,620/00/01/0,620/02/1,270/01/0,650/00/0
Dalarna0/00/00/01/0,341/0,342/0,705/1,770/00/00/01/0,36
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg1/0,340/01/0,341/0,340/02/0,701/0,355/1,780/00/00/0
Halland0/00/00/00/01/0,301/0,311/0,310/01/0,320/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/01/0,773/2,352/1,571/0,790/02/1,58
Jönköping1/0,270/00/02/0,550/00/00/02/0,583/0,871/0,290/0
Kalmar1/0,400/00/00/00/00/03/1,260/00/00/00/0
Kronoberg0/00/04/1,982/1,000/02/1,023/1,560/03/1,602/1,072/1,08
Norrbotten0/00/02/0,794/1,590/00/00/00/02/0,801/0,402/0,80
Skåne2/0,141/0,073/0,2110/0,7310/0,742/0,157/0,535/0,385/0,395/0,396/0,47
Stockholm5/0,205/0,2014/0,5816/0,6822/0,9524/1,057/0,3112/0,5419/0,8713/0,619/0,43
Södermanland0/00/02/0,674/1,350/00/00/01/0,352/0,727/2,540/0
Uppsala2/0,511/0,251/0,261/0,261/0,271/0,272/0,561/0,282/0,573/0,876/1,77
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/04/1,470/00/00/00/03/1,140/01/0,382/0,77
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,410/01/0,41
Västmanland0/00/00/01/0,365/1,840/00/00/00/01/0,390/0
Västra Götaland4/0,236/0,346/0,346/0,3523/1,3613/0,7714/0,845/0,308/0,4914/0,874/0,25
Örebro0/00/02/0,658/2,642/0,663/1,012/0,680/01/0,350/01/0,35
Östergötland1/0,210/01/0,211/0,215/1,091/0,222/0,444/0,901/0,224/0,924/0,92
Totalt18/0,1714/0,1340/0,3857/0,5571/0,7052/0,5252/0,5240/0,4150/0,5152/0,5440/0,42