Under år 2000 rapporterades 3 440 fall – det höga antalet beror på det nya sättet att ta ut data (se hepatit B). Åtskilliga av dem är alltså redan kliniskt anmälda för flera år sedan. Nya fall som anmäldes av behandlande läkare uppgick till 1 995 personer. 67 % var smittade via intravenöst missbruk och 7 % via blodtransfusioner (givna före 1992). Tre fall av yrkessmitta bland sjukvårdspersonal anmäldes under året.